Category: Tamil Lyrics

வெந்து தணிந்தது காடு தமிழ் பாடல் வரிகள் – மல்லிப்பூ வெச்சு வெச்சு வாடுதே

 ஹேய் மல்லிப்பூ வெச்சு வெச்சு வாடுதேஅந்த வெள்ளி நிலா வந்து வந்து தேடுதேமச்சான் எப்போ வர போறமச்சான் எப்போ வர போறபத்து தல பாம்பா வந்துமுத்தம் தர போறநான் ஒத்தயில தத்தளிச்சேன்தினம் சொப்பனத்தில் மட்டும் தான்உன்ன நான் சந்தித்தேன்ஹேய் எப்போ வர போறமச்சான் எப்போ வர போறபத்தமடை பாயில்வந்து சொக்கி...

திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மயக்கமா கலக்கமா

 மயக்கமா கலக்கமாமைன்டு ஃபுல்லா கொளப்பமாஇருக்குதா இல்லியாஇந்த டென்ஷன் எனக்குமாஆல்ரெடி நான் வாங்கிட்டேன் பல்புலவ்வுல எனக்கெடுக்கல செல்ஃபுஎன்ன சங்கதி புரியலையேஇப்போ என் கதி தெரியிலயேமயக்கமா கலக்கமாமைன்டு ஃபுல்லா கொளப்பமாஇருக்குதா இல்லியாஇந்த டென்ஷன் எனக்குமாவேர்ரா என் லைஃபில் நீ தான்பேர்ரா என்னாலும் பாக்கல நான் தான்எனக்கு நீ தானா பெஸ்ட்டுகடவுள் வச்சானே டெஸ்ட்டு...

திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – தாய் கெழவி

 என் முக்கா துட்டுகப்ப கெளங்கேஅப்படி பாடு மாப்பிள்ளஅக்கா பெத்தஅச்சு முறுக்கேஅவ அன்புல தாயிஆஹா ஆஹாபுத்தீல கெளவிஹான்மொத்தத்துல அவதான்யாருதாய் கெழவிஏ கோச்சிட்டு போறியாஎன் முக்கா துட்டு கப்ப கெளங்கேஎன் அக்கா பெத்த அச்சு முறுக்கேஏ அத்து விட்ட மொத்த கிறுக்கேஏ அத்தனேயும் கொஞ்சம் நிறுத்தேஎன் நிருமா ஒய் திஸ் குருமாமெல்ல நடம்மா...

திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அன்புள்ள அப்பா அப்பா

அன்புள்ள அப்பா அப்பாயாருமே உன்போல் இல்லைமண் மேலேஅன்புள்ள அப்பா அப்பாயாருமே உன்போல் இல்லைமண் மேலேஅன்புள்ள அப்பா அப்பாதாயையும் உன்னில்கண்டேன் அன்பாலேஎனக்கு எது தேவை உலகிலேகொடுத்திடுவாய் நீ முதலிலேவேண்டாமல் தரும் தெய்வம்நீ தானே உண்மையிலேஅன்புள்ள அப்பா அப்பாயாருமே உன்போல் இல்லைமண் மேலேமாதக்கணக்கே தாயும் சுமந்துவந்தது தான் இவனது உயிரேகாலம் முழுக்க என்னை...

விருமன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கஞ்சா பூவு கண்ணால

கஞ்சா பூவு கண்ணாலசெப்பு செலை உன்னாலஇடுப்பு வேட்டி அவுருதடிநீ சிரிச்சா தன்னாலகஞ்சா பூவு கண்ணாலசெப்பு செலை உன்னாலஇடுப்பு வேட்டி அவுருதடிநீ சிரிச்சா தன்னாலஒன் தட்டாங்காயி பல்லாலநீ சொன்ன ஒத்த சொல்லாலசூரியனையும் ஒடைப்பேன்டிகவட்டை எடுத்து கல்லாலகருப்பட்டி கரைச்சுசெஞ்சு வச்ச செலையாபச்சரிசி போட்டபொங்கப்பானை ஒலையாகருப்பட்டி கரைச்சுசெஞ்சு வச்ச செலையாபச்சரிசி போட்டபொங்கப்பானை ஒலையாஈரக்கொலைய சொரண்டியென்னகொல்லுறாயே...

விருமன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மதுர வீரன் அழகுல

ஏய் மதுர வீரன் அழகுலமாட்டு கொம்பு திமிருலபாவி நெஞ்சு சிக்கிக்கிருச்சே….ஏ…..வாடி என் கருப்பட்டிபாத்தா பத்தும் தீப்பெட்டிமாமன் நெஞ்சு பத்திக்கிருச்சே…ஏ…..மாருல ஏறிட எடம் தாமீசைய நீவுற வரம் தாஉடுத்துற வேட்டிய போலஒட்டிகிட்டு வர போறேன்டாம்ம் வர போறேன்டாஉன் கூட வரேன்டாஉன் கூட வரேன்டாதேனீ மொத்தம் பாக்கத்தான்தங்கமே உன்ன தூக்கித்தான்மொத்த தேனைத்தான்நான் மொண்டு...

RRR தமிழ் பாடல் வரிகள் – கொம்பா உன் காடா

கொம்பா உன் காடாகூட்டானும் காடாஅம்மா உடன் நானும்கொண்டாடுங்காடாகொண்டாடுங்காடாசும்மா நான் சொன்னாபாடும் குயிலாகூவுன்னு கூவிதான்ஆடுயிங்காடா ஆடுயிங்காடாசெல்ல காடாமுரட்டு காடாஅம்மா என்னதூக்கி கொஞ்சுங்காடாகொம்பா உன் காடாகூட்டானும் காடாஅம்மா உடன் நானும்கொண்டாடுங்காடாகொண்டாடுங்காடாசும்மா நான் சொன்னாபாடும் குயிலாகூவுன்னு கூவி தான்ஆடுயிங்காடா ஆடுயிங்காடாவானம் தான் ஓடாதுஎன் கிட்ட வாயேன்மயில் அண்ணா எனக்காகஉன் தோஹா தாயேன்ஒரு நாளு தாயேன்பூவோட...

பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – செங்குருதி சேயோனே

டம் டம் டம் டம் டம் டமரேடம் டம் டம் டம் டம் டமரேடம்டம் டம்டம டம் டமரேடம் டமடம் டம் டமரேசெக் செக் செக் செக் செக்செக் செக் செக் செக் செக்செக் செக் செக செகபணசெக் செக் செக செகபணசெக் செக் செக் செக் செக்செக் செக்...

பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சோழா சோழா

கொடி கொடி கொடி பறக்கதட தடத்துபரி பரி பரி துடிக்ககடும் மனதில்வெறி வெறி வெறி பிறக்கஆடுகளத்தில்பொறி பொறி பொறி பறக்கஎதிரிகளைவாளோடு வேலோடு ஹோய்போராடு போராடு ஹோய்பட பட புலிக்கொடி வானம் ஏறட்டும்புவிநிலம் புவிநிலம் சோழம் ஆகட்டும் வரி வரி புலி அஞ்சாதடாதுஞ்சாதடா சோழா சோழாமற மற புலி வீழாதடாதாழாதடா சீலா சீலாவீரம்...

பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பொன்னி நதி பாக்கணுமே

ஓ.. காவிரியால் நீர்மடிக்குஅம்பரமாய் அணையெடுத்தான்நீர் சத்தம் கேட்டதுமேநெல் பூத்து நிக்கும்உளி சத்தம் கேட்டதுமேகல் பூத்து நிக்கும்பகை சத்தம் கேட்டதுமேவில் பூத்து நிக்கும்சோழத்தின் பெருமை கூறசொல் பூத்து நிக்கும்பொன்னி நதி பாக்கணுமேபொழுதுக்குள்ளகன்னி பெண்கள் காணணுமேகாற்ற போலபொட்டல் கடந்துபுழுதி கடந்துதரிசு கடந்துகரிசல் கடந்துஅந்தோ நான் இவ்வழகினிலேகாலம் மறந்ததென்னமண்ணே உன் மார்பில் கிடக்கஅச்சோ ஓர்...

மயக்குறியே சிரிக்குறியே

மயக்குறியே சிரிக்குறியேபாவமா இருந்த ஹார்ட்டஓடைக்குறியேமயக்குறியே சிரிக்குறியேஅப்பாவி போல என்னபாத்து நடிக்குறியேமயக்குறியே சிரிக்குறியேஐடியாவா லவ்வ சொன்னாஅடிக்குறியேமயக்குறியே சிரிக்குறியேஎன் லவ்வ நீயும்மாப்ப வச்சி தொடக்குறியேமயக்குறியே சிரிக்குறியேஒரு ஓர பார்வையாலவெறுக்குறியேதடுக்குறியே தவிக்குறியேரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டாமொறைக்குறியேஏன்டி ஏன்டிஅவ்வலோவு அழகா இருக்கபாக்க பாக்கஆகுறேண்டி நானும் கிறுக்காஆனா நானும் கொஞ்சம்ஓபன் டைப்புநீயும் நானும் சேர்ந்தாமஜாவான லைஃப்புபேபி ஐ ஜஸ்ட்...

பீஸ்ட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பீஸ்ட் மோடு

மீனர் லேர்னர் ஸ்ட்ராங்கர்கேன் யூ ஃபீல் தேபவர் டெரர் ஃபயர்மீனர் லேர்னர் ஸ்ட்ராங்கர்கேன் யூ ஃபீல் தேபவர் டெரர் ஃபயர்திரை தீ பிடிக்கும்வெடி வெடிக்கும்ஒருத்தன் வந்தாபடை நடுங்கும்மீனர் லேர்னர் ஸ்ட்ராங்கர்கேன் யூ ஃபீல் தேபவர் டெரர் ஃபயர்அவன் மேல் இடிக்கும்கூட்டம் எல்லாம்தோல்வி மட்டும் பழகிடணும்மீனர் லேர்னர் ஸ்ட்ராங்கர்கேன் யூ ஃபீல்...

பீஸ்ட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஜாலி ஓ ஜிம்கானா

 ஜாலி ஓ ஜிம்கானாஜாலி ஓ ஜிம்கானாரெண்டுல ஒன்னு பாக்கலாம்நிக்குறிய தெம்பாஎப்பவும் லைப்-உ திரும்பலாம்நம்புறியா நண்பாரெண்டுல ஒன்னு பாக்கலாம்நிக்குறிய தெம்பாஎப்பவும் லைப்-உ திரும்பலாம்நம்புறியா நண்பாயாரு இங்க வந்தாலும்பயமுறுத்தி பாத்தாலும்அசராம சிரிச்சாஅவன் ஒதுங்கி போவான்டாஅத்தனையும் போனாலும்எம்ப்டி-ஆதான் நின்னாலும்பதறாம இருந்தாஅட பீஸ்ட்-உ நீதான்டாராமம்மா ஹே ராமம்மாஜாலி ஓ ஜிம்கானாராசம்மா ஹே ராசம்மாகேக்குதா என் கானாராமம்மா...

பீஸ்ட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹலமித்தி ஹபிபோ

ஹலமிதி ஹபிபொ ஹலமிதி வந்தாலேஹலமிதி ஹபிபொ ஹலமிதி வந்தாஹலமிதி ஹபிபொ ஹலமிதி வந்தாலேஹலமிதி ஹபிபொ ஹலமிதி ஹபிபொமலம பித்தா பித்தாதே மலம பித்தா பித்தாதேமலம பித்தா பித்தாதே மலம பித்தாதேமலம பித்தா பித்தாதே மலம பித்தா பித்தாதேமலம பித்தா பித்தாதே மலம பித்தாதேஹோலி ஹோலி பக்கத்துல சிரிக்கும் ரங்கோலிஜாலி ஜாலி...

எனிமி தமிழ் பாடல் வரிகள் – மால டம் டம்

மனசோ இப்போ தந்தியடிக்குது மாமன் நடைக்கு மத்தல டம் டம் மத்தல டம் டம், மத்தல டம் டம் சிரிப்போ இல்ல மின்னலடிக்கிது ஆச பொண்ணுக்கு அட்சத டம் டம் அட்சத டம் டம், அட்சத டம் டம் புதுசா ஒரு வெட்கம் மொளைக்கிது புடிச்சா ஒரு வெப்பமடிக்கிது வேட்டி...

புஷ்பா தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஊ சொல்றியா மாமா

சேல சேல சேல கட்டுனாகுறு குறு குறுன்னு பாப்பாங்ககுட்ட குட்ட கவுன போட்டாகுறுக்கா மறுக்கா பாப்பாங்கசேல ப்ளவுஸ்சோ சின்ன கவுனோடிரெஸ்சுல ஒன்னும் இல்லைங்கஆச வந்தா சுத்தி சுத்திஅலையா அலையும் ஆம்பள புத்திஊ சொல்றியா மாமா ஊ ஊ சொல்றியா மாமாஊ சொல்றியா மாமா ஊ ஊ சொல்றியா மாமாகலர்ரா இருக்கும்...

பாடல் பதிவுகள் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அடி அடி அடிபொலி

மானே ஓ மானே வா ஓமனேநானே நான்தானே உன் மாமனேகேடி கில்லாடி ரௌடி நானேமீசை முருச்சா நா லாலேட்டனேஓணம் சேரிய கட்டி மைய வச்சுஸ்லோ மோவில் வந்தாலே ஆரோமலேமாமா பொண்ணெல்லாம் வேணாம்சொன்ன பெண்ணேஎன் இஷ்டம் நீ நீதானேஅடி அடி அடிபொலிஅடிபொலிஅடி அடி அடிபொலிமானே ஓ மானே வா ஓமனேநானே நான்தானே...

Enjoy Enjaami Lyrics தமிழ் பாடல் வரிகள் – குக்கூ குக்கூ தாத்தா தாத்தா களவெட்டி தமிழ் பாடல் வரிகள் – Dhee ft. Arivu தமிழ் பாடல் வரிகள் – Enjoy Enjaami (Prod. Santhosh Narayanan)

குக்கூ குக்கூதாத்தா தாத்தா களவெட்டி… குக்கூ குக்கூபொந்துல யாரு மீன் கொத்தி… குக்கூ குக்கூதண்ணியில் ஓடும் தவளைக்கி… குக்கூ குக்கூகம்பளி பூச்சி தங்கச்சிஅல்லி மலர்க்கொடி அங்கதமேஒட்டார ஒட்டார சந்தனமேமுல்ல மலர்க்கொடி முத்தாரமேஎங்கூரு எங்கூரு குத்தாலமேசுருக்கு பையம்மா வெத்தலை மடையம்மாசொமந்த கையம்மா மத்தளம் கொட்டுயம்மாதாயம்மா தாயம்மா என்ன பண்ண மாயம்மாவள்ளியம்மா பேராண்டி...

சைக்கோ தமிழ் பாடல் வரிகள் – தாய்மடியில் நான் தலையை சாய்க்கிறேன்

தாய்மடியில் நான் தலையை சாய்க்கிறேன் தங்கமே ஞான தங்கமே தாய்மடியில் நான் தலையை சாய்க்கிறேன் தங்கமே ஞான தங்கமே உன் பூமடி எனக்கு கிடைக்கவுமில்லை போகும் வழிக்கு உன் நினைவே துணை ஆராரோ பாடு கண்மணியே ஆராரோ பாடு கண்மணியே ஆராரோ பாடு கண்மணியே கண்மணியே என் பொன்மணியே தாய்மடியில் நான் தலையை சாய்க்கிறேன் தங்கமே ஞான தங்கமே சோகம் தாங்கி பாரம் இறக்க யாரும் இல்லையே தாகம் தீர்க்க சுணையாய் இங்கு கருணை இல்லையே கோபம் வாழ்வில் நிழலாய் ஓடி ஆடி அலையா பாசம் நெஞ்சில் கனலாய் ஓங்கி ஏங்கி எரிய காற்றே என் காற்றே உன் தாலாட்டில் இன்று தூங்கிடுவேன் தாய்மடியில் நான் தலையை சாய்க்கிறேன் தங்கமே ஞான தங்கமே காயம் செய்த மனிதன் இன்று இருளில் கரைகிறேன் நியாயம் செய்த மனதை நினைத்து ஒளியில் நனைகிறேன் காலம் மீண்டும் மாற மாயம் கையில் இல்லை...

சைக்கோ தமிழ் பாடல் வரிகள் – நீங்க முடியுமா நினைவு தூங்குமா

நீங்க முடியுமா நினைவு தூங்குமா நீங்க முடியுமா நினைவு தூங்குமா காலம் மாறுமா காயம் மாறுமா வானம் பிரிந்த மேகமா வாழ்வில் உனக்கு சோகமா காதல் போயின் காதல் சாகுமா காற்றாகவே நேற்றாகவே நீ போனதேன் உயிர் போகும் நாள் வரை உன்னை தேடுவேன் உன்னை மீண்டும் பார்த்தப்பின் கண் மூடுவேன் நீங்க முடியுமா நினைவு தூங்குமா தேவன் ஈன்ற ஜீவனாக உன்னை பார்க்கிறேன் மீண்டும் உன்னை வேண்டுமென்று தானம் கேட்கிறேன் நீ கண்கள் தேடும் வழியோ என் கருணை கொண்ட மழையோ நீ மழலை பேசும் மொழியோ என் மனதை நெய்த இழையோ வீசும் தென்றல் என்னை விட்டு விலகி போகுமோ போன தென்றால் என்று எந்தன் சுவாசம் ஆகுமோ இரு விழியிலே ஒரு கனவென உன்னை தொடருவேன்….. நீங்க முடியுமா நினைவு தூங்குமா காலம் மாறுமா காயம் மாறுமா மூன்று காலில் காதல் தேடி நடந்து போகிறேன்...

சைக்கோ தமிழ் பாடல் வரிகள் – உன்ன நெனச்சு நெனச்சு

உன்ன நெனச்சு நெனச்சு உருகி போனேன் மெழுகா(2) நெஞ்ச ஒதைச்சு ஒதைச்சு பறந்து போனா அழகா உன்ன நெனச்சு நெனச்சு உருகி போனேன் மெழுகா நெஞ்ச ஒதைச்சு ஒதைச்சு பறந்து போனா அழகா (2) யாரோ அவளோ எனை தீண்டும் காற்றின் விரலோ யாரோ அவளோ தாலாட்டும் தாயின் குரலோ உன்ன நெனச்சு நெனச்சு உருகி போனேன் மெழுகா நெஞ்ச ஒதைச்சு ஒதைச்சு பறந்து போனா அழகா வாசம் ஓசை இவைதானே எந்தன் உறவே….ஓ உலகில் நீண்ட இரவென்றால் எந்தன் இரவே கண்ணே உன்னால் என்னை கண்டேன் கண்ணை மூடி காதல் கொண்டேன் பார்வை போனாலும் பாதை நீதானே காதல் தவிர உன்னிடம் சொல்ல எதுவும் இல்லை உன்ன நெனச்சு நெனச்சு உருகி போனேன் மெழுகா நெஞ்ச ஒதைச்சு ஒதைச்சு பறந்து போனா அழகா ஏழு வண்ணம் அறியாத ஏழை இவனோ உள்ளம் திறந்து பேசாத ஊமை இவனோ காதில் கேட்ட வேதம் நீயே தெய்வம் தந்த தீபம் நீயே...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வாத்தி ரைடு

ஆனா ஆவன்னா அப்னா டைம்னா வாங்கனா வணக்கம்னா வாத்தி ரைடுனா ஆனா ஆவன்னா அப்னா டைம்னா வாங்கனா வணக்கம்னா உலகத்தரம் உள்ளூரு வாத்தியாரு தூக்கி போட்டு சாத்துவாரு தட்டி தட்டி தூக்குவாரு கெட்ட புள்ள திருந்திட சட்டம் தானடா எடம் உள்ள வந்து தப்பு செஞ்சா வாத்தி ரைடு வரும்...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – குடிச்சது போதும்டா குய்ட் பண்ணுடா

என் ஜீவனே என் போதையே நீ போதுமென்று தோன்றும் நேரம்தான் உன்னாலே நான் தல்லாடிய அந்த காலம் ஆறும் நேரம் இன்றுதான் அடிச்சது போதும்டா அவுட் பண்ணுடா அழிஞ்சது போதும்டா ஆப் பண்ணுடா குடிச்சது போதும்டா குய்ட் பண்ணுடா ஓடச்சிதான் போடுடா தூக்கி போடுடா அடிச்சது போதும்டா அவுட் பண்ணுடா...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பொளக்கட்டும் பற பற

உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தரேன் முடிஞ்சா என்ன கொன்னுட்டு உங்கள காப்பாத்திகோங்க பொளக்கட்டும் பற பற தெறிக்கட்டும் அளப்பற நம்ம படை படை வெளுக்கும் தரை தரை தப்பாது தப்பாது தப்பு அடிச்சா எனக்கு துடிக்காத நரம்பு இல்ல கொட்டு அடிச்சா அட்றா விடியிற வரை வரை அலறட்டும்...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அந்த கண்ண பார்த்தாக்கா

அந்த கண்ண பார்த்தாக்கா லவ்வு தானா தோனாதா அவன் கிட்ட போனாக்கா மனம் மானா மாறாதா அகமெல்லாம் அவன்தான் அவன்தான் இருந்தான் நடந்தால் அவன் கனவெல்லாமே அவன் முகம் தானே அழகன்தான் அவன்தான் அவன்தான் அழகா அளவா அவன் சிரிப்பானே அட அழகன் தானே பூப் போல மனசு ஏறாத...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஏ வாத்தி கம்மிங் ஒத்து

ஹான் ஹான் ஹான் ஹான் ஹான் ஹக் ஹான் ஹக் ஹான் ஏய் என்னடா இது சப்ப பீட்டு கொழுத்துங்கடா ஆஅஹ் மஜாபா மஜாபா இதான் இதான் இதான் இதான் ஏய் இடிடா வாங்கடா ஏ வாத்தி கம்மிங் ஒத்து ஆஹ் ஆஹ் ஏய் ஒத்து தக்க துன்னா டோம்பா...

மாஸ்டர் தமிழ் பாடல் வரிகள் – லேட் மீ சிங் எ குட்டி ஸ்டோரி

Let Me Sing A Kutti Story Pay Attention Listen To Me என்ன-ந இங்கிலீஷு Just Listen Bro லேட் மீ சிங் எ குட்டி ஸ்டோரி ப்யே அட்டேன்ஷன் லிஸ்சன் டு மீ இப் யு வாண்ட் டேக் இட் ஆர் எல்ஸ் வேணாம் டென்ஷன்...

கண்ணே கலைமானே தமிழ் பாடல் வரிகள் – அழைகட்டுமா தாயே அழைகட்டுமா

பச்ச வய காட்டுக்குள்ள புங்க மரம் பூத்திருக்கு நாள் வழி சாலையில புளிய மரங்களுமே பூத்திருக்கு எட்டு திக்கு எங்கும் எங்க வேப்ப மரமும் பூத்திருக்கு நீ வர போகும் நேரம் பார்த்து பூத்த பூவெல்லாம் கண் முழிச்சு காத்திருக்கு ஆத்துல வந்தவளே வைகை ஆத்துல வந்தவளே எங்க சோழவந்தான்...

கண்ணே கலைமானே தமிழ் பாடல் வரிகள் – வா வெள்ளை ராசத்தியே

வா வெள்ளை ராசத்தியே மேகம் இறங்கி வந்தால் மண்ணில் பசி இருக்கும் சொந்தம் இறங்கி வந்தால் வாழ்வில் ருசி இருக்கும் நேசம் கொண்ட நெஞ்சம் நிலை பாடு மாறாதடி வானத்தின் உயரம் கூடுமா குறையுமா மேகம் இறங்கி வந்தால் மண்ணில் பசை இருக்கும் அன்பின் கண்ணில் குற்றம் இல்லை குற்றம்...

கண்ணே கலைமானே தமிழ் பாடல் வரிகள் – நீண்ட மலரே நீண்ட மலரே

நீண்ட மலரே நீண்ட மலரே தீண்டும் எண்ணம் தூண்டுதே வேர் இல்லாத ஆசை மீறுதே கொள்ளை அழகே கொள்ளை அழகே கொள்ளை கொள்ள தோனுதே கொள்ளை போக உள்ளம் ஏங்குதே கண்ணே கலைமானே என்று கவிதை நெஞ்சு கதருதடி பெண்ணே உந்தன் பேரை தவிர எல்லா மொழியும் அழியுதடி சுற்றி...

கண்ணே கலைமானே தமிழ் பாடல் வரிகள் – செவ்வந்தி பூவே

செவ்வந்தி பூவே செவ்வான தீவே தேனாகி வந்தாய் முன்னாலே ஆணாகி போனேன் உன்னாலே என் வீட்டுகாரா தென்னாட்டு தீரா கண்ணாக வந்தாய் முன்னாலே பெண்ணாகி போனேன் உன்னாலே அடியே வங்கிகாரி முத்தம் கடனா தாடி வட்டி அசலுக்கு மேல போட்டு தாரேன் உன்ன பிணையா தந்து உயிர எழுதி தந்தா...

கண்ணே கலைமானே தமிழ் பாடல் வரிகள் – எந்தன் கண்களை காணோம்

எந்தன் கண்களை காணோம் அவள் கண்களில் கண்களை தொலைத்தேனா..? எந்தன் கண்களை காணோம் அவள் கண்களில் இனி நான் விழிப்பேனா..? நேரில் வந்தாள் ஏன் என் நெஞ்சில் வந்தாள்.? உயிர் கூட்டுக்குள் புகுந்து பூட்டி கொண்டாள் எவ்வாறு மறப்பது உயிர் மரிப்பது நன்று காதல் என்றால் கெட்ட வார்த்தை என்றால்...

அயோக்யா தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹே வேற level’u

ராணி சின்ன பொண்ணு நான் கண்ணடிக்க கூட்டம்  பாக்கும் சுத்தி நின்னு மாட்டமானு பேசு இன்னு நீ ஏக்கப்பட்டா lightah  தான் touch பன்னு மிச்ச மீதி வெக்காம வாரி தின்னு தொட்டு பாக்க ஆசனா நோட்ட எண்ணு Matterக்கு முன்னால meterன்னு நான் கட்டுப்பாடா தொழில் பன்னும் நல்ல...

அயோக்யா தமிழ் பாடல் வரிகள் – கண்ணே கண்ணே உன்ன தூக்கி

கண்ணே கண்ணே உன்ன தூக்கி காணா தூரம் போகட்டா காட்டு ஜீவன் போல தாவி ஆசை எல்லாம் கேக்கட்டா…. கண்ணே கண்ணே உன்ன தூக்கி காணா தூரம் போகட்டா காட்டு ஜீவன் போல தாவி ஆசை எல்லாம் கேக்கட்டா… ஏய் அழகியே அழகியே உன்னை கண்ணில் தின்ன போறேன் நீ...

தேவ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – யு ஆர் மை கேர்ள்

பேப்பேன் பேபேப்பேன் பேபேபேபேப்பேன் பேப்பேன் பேபேப்பேன் பேபேப்பேன் சொல்லுதே ஓய்(why) கேர்ள் யு ஆர் மை கேர்ள் பேப்பேன் பேபேப்பேன் பேபேபேபேப்பேன் பேப்பேன் பேபேப்பேன் பேபேப்பேன் சொல்லுதே ஓய்(why) கேர்ள் யு ஆர் மை கேர்ள் ஃப்ர்ஸ்ட்(first) டைம் நெஞ்சம்தான் தாறு மாற துள்ளுதே ரெஸ்டே இல்லாமல் லவ்வு பண்ண...

தேவ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – என்னை விட்டு எங்கடி நீ போன

என்னை விட்டு எங்கடி நீ போன காதல் இல்லா காதலனா ஆனேன் என்னை விட்டு எங்கடி நீ போன காதல் இல்லா காதலனா ஆனேன் தண்ணீர் இல்லாமல் நாணல் இல்லையே கண்ணீர் இல்லாமல் காதல் இல்லையே என்னை விட்டு உன்னை விட்டு என்னை விட்டு எங்கடி நீ போன காதல்...

தேவ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மச்சி ராக் எல்லாம்

மச்சி ராக் எல்லாம் காத்த கிழிக்கலாம் சோக்கா பறக்கலாம் மாமா தெறிக்கலாம் புதுசா பலாச இதில் யார் நீ உனக்கே சொல்லும் இந்த ஜர்னீ ஒரு கப் டைம் மை எடுத்து சிப் அடிச்சிட்டு ஒன் செக் ஹோல்டு லோங் லைப் கொஞ்சம் ருசிச்சிடு  டேய் மச்சான் தேவ் ரைடிங்...

தேவ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆணங்கே சிணுங்கலாமா

ஆணங்கே சிணுங்கலாமா நெருங்கி அணைக்க நானிருக்க இது தான் தருணம் தனியே வரணும் தெரிந்தே நடிக்கலாமா இதழை துணிந்து யார் கொடுக்க முதலில் தரணும் பிறகே பெறனும் கரை தாண்டியே வந்து புயல் போல மோது விழி என்பதன் பேரில் கயல் கொண்ட மாது இமை சாமரம் வீசி என்னை...

தேவ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒரு நூறு முறை

ஒரு நூறு முறை வந்து போன பாதை அட இன்று மட்டும் ஏனோ இந்த போதை ஏன் என்று சொல் கண்ணே ஏன் வந்தேன் உன் பின்னே நெடுதூரம் முன்னே நீண்டு கொண்டே செல்ல ஒரு வார்த்தையாலே தூரத்தை நீ கொள்ள ஏதேனும் சொல் பெண்ணே நீ சொல்லும் சொல்...

கோமாளி தமிழ் பாடல் வரிகள் – நீ ஹாய் சொன்னா போதும்

நீ ஹாய் சொன்னா போதும் ஒரு போதை ஒன்னு ஏறும் நீ தொட்டாலே போதும் மனம் ஜிவ்வுன்னுதான் ஆகும் நீ சிரிச்சாலும் மொறைச்சாலும் ஹார்ட்டு பீட்டு ஏறும் வெக்கம் மானம் எதுவும் இல்லாம பின்னாடி சுத்துவேன் நானும் ஹேய் சைக்கிள்ளுதான் வெஹிக்கலு ஸ்கூல் பாத்ரூம் செவத்துல கிறுக்கலு கேன்டீனுக்கு வர...

கோமாளி தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒரு ஒளியும் ஒலியும் பாக்க

ஒரு ஒளியும் ஒலியும் பாக்க அன்னைக்கு ஊரு கூடுச்சே இப்போ சேனல மாத்தி மாத்தியே நம்ம உறவு அந்துடுச்சே சூப்பர் ஸ்டாரு ஜோடி எல்லாம் பாட்டி ஆகிருச்சே இப்போ பேத்தி எல்லாம் வளந்து வந்து ஜோடி சேர்ந்துருசே டகுடகு டகுடகு டகுடகு டகுடகு டகுடகு டகுடகு டகடம் டா டகுடகு...

கோமாளி தமிழ் பாடல் வரிகள் – யாரா கோமாளி

வெறி ஏறுது வழி மாறுது வெரல் சேருது கோமாளி மனுஷன்கிட்ட பேச சொன்னா கோமாளியா மெசின்னுகிட்ட பேசிட்டுருக்க ஏமாளியா உண்மையான உலகம் உனக்கு கோமாளியா பிம்பத்துல மாட்டிக்கிட்ட ஏமாளியா ஹேய் பழசுல நான் கிங்குடா என்னைக்கும் யெங்குதான் 90ஸ் கிட்டுடா ஆல்வேய்ஸ் இன் ட்ரெண்டு மா யாரா கோமாளி நானா...

கோமாளி தமிழ் பாடல் வரிகள் – பைசா நோட்ட உத்து பாத்தேன்

பைசா நோட்ட உத்து பாத்தேன் காந்திய தான் காணோம் உன் முகம் தான் தெரியுது என்ன பண்ண நானும் கோவிலுக்குள் போயி பார்த்தேன் சாமிய தான் காணும் சாமி செலை போல் இருக்கும் நீ மட்டும் தான் வேணும் எனக்கு நீ மட்டும் தான் வேணும் இந்தாடி பாலு பழம்...

சகோ தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஏதொன்றும் சொல்லாமல்

ஏதொன்றும் சொல்லாமல் விழுந்தாயே என் மேலே யாரென்று கேட்டேனே வான் மேகம் என்றாயே சோ வென்று நில்லாமல் தூறல்கள் என் மேலே ஏன் என்று கேட்டேனே மென் முத்தம் என்றாயே தாய் என்னை நனைத்தாய் என் நெஞ்சின் தீயோ நீ விழும்போதோ மெல்ல சுகண்காணுதோ உன்னால் மாறுதோ என் நெஞ்சின்...

சகோ தமிழ் பாடல் வரிகள் – இங்க பாரு காதல் சைக்கோ

ஓ முதல் சிரிப்பில் இதயத்தை எடுத்த அடுத்த முறை உறக்கத்தை எடுத்த தெளிய வச்சு மயக்கத்தை கொடுத்த பெண்ணே உன் மேல் எனக்கோ கிறுக்கோ கிறுக்கோ நீ சுத்த விட்ட லூப்பில் நானும் திரிஞ்சேன் நான் கெஞ்சி கெஞ்சி அஞ்சு கிலோ கொறைஞ்சேன் உன் டின்டர் ப்ரொப்பைல் பாத்து கொஞ்சம்...

காப்பான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மச்சான் இங்க வந்திரா

மச்சான் இங்க வந்திரா மலப்பா என்ன பாத்திரா மறைக்காமல் மறுக்காமல் உரைப்பீரா பூவை காண வந்திரா தேனை தேடி வந்திரா போதாமல் பூஞ்சோலை கேட்ப்பீரோ இன்று நீ புனிதன் இல்லை தழுவிட தடையே இல்லை மடியிலே என்னை தவிர புவியிலே அசைவே இல்லை இச்சையின் புயலாய் வந்தேன் மீசையை பூசிக்கொண்டேன்...

காப்பான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – குறிலே குறிலே குயிலே

போன மாசம் பார்த்த நிலா என்னோடு உலா வந்தாலே ஒய்யாலே குறிலே குறிலே குயிலே நெடிலே நெடிலே குழலே எலே வெடலே வெடலே உடலே தொடல தொடல தொடலே மேலே உன் மீசை முடியாலே மெத்தை தச்சானே முத்தம் வெச்சானே மச்சானே போன மாசம் பார்த்த நிலா என்னோடு உலா...

காப்பான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹேய் மி அமிகோ

ஹேய் மி அமிகோ விஷ்கோ கிஸ்கோ லேட் தி ஹனி ப்ளோவ் நான் சண்டியாகோ நெவெர் எவர் டோன்ட் லெட் மீ கோ எஹ் அமாடோ வா வா என்னோடு சொலாண்டோ நீ என் ஸ்வீட் ஹார்ட்டோ மொமெண்டோ நீ பார்க்க பார்க்க பரவசம் ஓ பைலாண்டோ வந்தாடு சேர்ந்து...

காப்பான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம்

விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம் வானம் ஒன்று மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம் பூமி ஒன்று விண்ணில் விண்மீன் ஆயிரம் வானம் ஒன்று மண்ணில் பூக்கள் ஆயிரம் பூமி ஒன்று உடல் நிறம் மாறலாம் உயிர் நிறம் ஒன்றுதான் பேரன்பால் ஒன்றாய் சேரும் தேசம் நன்றுதான் தொழும் முறை மாறலாம் இறை என்று...

காப்பான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சிறுக்கி சீனி கட்டி

பச்சை ஊதா மஞ்ச வெள்ள மச்சான் வந்தானே மச்சினிக துள்ள பச்சை ஊதா மஞ்ச வெள்ள மச்சான் வந்தானே மச்சினிக துள்ள மூச்சு கீச்சு மூட்டி செல்ல இங்க மச்சக்காரன் வாரான் பாரு அள்ள இவன் இச்சு தந்தா பிச்சுக்குமே மூள ஐயோ மன்மதனின் கொள்ளு பேரப் புள்ள ஆமா...

கடாரம் கொண்டான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கடாரம் கொண்டான் கடாரம் கொண்டான்

ஹேய் தூரத்துல பாக்கும்போதே வேர்க்குதா உன் தொண்டைகுழி வறண்டு தண்ணி கேக்குதா பக்கத்துல வந்து நின்னா பதறுதா…கால் உதருதா ஹேய் தேவை இல்லை 8 ரௌண்ட்ஸ் ப்ரோ ஐ வில் டேக் யூ டவுன் இன் டூ லெட்ஸ் கோ களம் கொண்டான் பலம் கொண்டான் சுயம் கொண்டான் வீரம்...

கடாரம் கொண்டான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வேறதுவும் தேவை இல்லை நீ மட்டும் போதும்

வேறதுவும் தேவை இல்லை நீ மட்டும் போதும் கண்ணில் வைத்து காத்திருப்பேன் என்னவானாலும் உன் எதிரில் நான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் உச்சி முதல் பாதம் வரை வீசுது வாசம் தினமும் ஆயிரம் முறை பார்த்து முடித்தாலும் இன்னும் பார்த்திட சொல்லி பாழும் மனம் ஏங்கும் தாரமே தாரமே வா...

ஆக்ச‌ன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மௌலா யா மௌலா

இணை சேரும் கண்மணியே இனி வாழ்வில் புன்னகையே மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா இணை சேரும் கண்மணியே இனி வாழ்வில் புன்னகையே மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா மௌலா யா மௌலா...

ஆக்ச‌ன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஃபயஹ் ஃபயஹ்

தொட்டத முடிக்கும் விட்டத தொடரும் போகும் இடம் எங்கும் ஃபயஹ் ஃபயஹ் பேர கேட்டாலே அதிரும் பார்த்தாலே பதறும் மூச்சு காத்து புல்லா ஃபயஹ் ஃபயஹ் கழுவுற மீனுல நழுவுற மீனா ஒரு துளி விஷம் கலந்திடும் புது தேனா துப்பாக்கி எதுக்கு போதும் ஒரு பேனா சட்டுன்னு எறக்கு...

ஆக்ச‌ன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹையோ அழகே ஹையோ ஹையோ அழகே

ஹையோ அழகே ஹையோ ஹையோ அழகே ஹையோ அழகே ஹையோ ஹையோ அழகே என் போகன் விழாவே எனை போக சொல்லாதே என் போகன் விழாவே எனை போக சொல்லாதே நீ போக சொன்னால் நான் என்னாகுவேன் அழகே அழகே எனக்கென்று உலகத்தில் இடம் ஒன்று வேண்டும் அதிலே அதிலே...

ஆக்ச‌ன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – நீ சிரிச்சாலும் என்ன மொறச்சாலும்

நீ சிரிச்சாலும் என்ன மொறச்சாலும் தினம் நினைச்சாலும் சுட்டு எரிச்சாலும் நெஞ்சில் இனிச்சாலும் இல்ல வலிச்சாலும் கையில் அணைச்சாலும் மண்ணில் பொதைச்சாலும் ஏதோ நீ செய்கிறாய் யுக்தி நெஞ்சம் உன்னோடுதான் சுத்தி இதமான காயங்கள் உன் வார்த்தைகள் குத்தி நானோ உன் பார்வையில் சிக்கி சொல்ல முடியாமலே திக்கி யாரோடும்...

அசுரன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – எள்ளு வய பூக்கலையே ஏறெடுத்தும் பாக்கலையே

எள்ளு வய பூக்கலையே ஏறெடுத்தும் பாக்கலையே ஆலால ஒன் சிரிப்பு கொத்துதய்யா அச்சறுந்த ராட்டினம் போல சுத்துதய்யா கொல்லையில வாழ எல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு அத்தனையும் உன் மொகத்த சொல்லுதய்யா ஆடும் மாடும் வெறும் வாய மெள்ளுதய்யா காத்தோட உன் வாசம் காடெல்லாம் ஒம் பாசம் ஊத்தாட்டம் ஒன்...

அசுரன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வா எதிரில் வா

வா எதிரில் வா எதிர்ப்படும் நொடியில் தலைகள் சிதற வா விரட்டி வா விரட்டிடும் விரட்டில் பகைகள் கதற வா அழிக்க வா ஒழிக்க வா தீயவர் குலைகள் நடுங்க வா நெறிக்க வா முறிக்க வா கொடிய குருதி தெறிக்க அச்சம் துறந்திடு துச்சம் அறிந்திடு உச்சம் கிளர்ந்திடு...

அசுரன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒத்த நிலவை போ

ஒத்த நிலவை போல குத்த வச்ச அழகுதாம்ல எனை பிச்சி திங்கிதாம்ல எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா நெத்தி வகுடுக்குள்ள ஆம்பளைய சாச்சிருக்கா ஆறப்போட்டு வச்சிருக்கா எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா ஹேய் சுத்தி வரும் பூமிக்குள்ள என்னை சுத்தும் சாமி புள்ள முந்தியில...

அசுரன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கத்தரி பூவழகி கரையா பொட்டழகி

கத்தரி பூவழகி கரையா பொட்டழகி கலரு சுவையாட்டம் உன்னோட நெனப்பு அடியே சொட்டாங்கல்லு ஆடையில புடிக்குது கிறுக்கு வரப்பு மீசைக்காரா வத்தாத ஆசைக்காரா உன்ன நான் கட்டிக்குறேன் ஊரு முன்னால அட வெக்கப்பட வேணா என்ன பாரு கண்ணால தன்னே நன்னானே தன்னே நன்னானே தன்னே நன்னானே தன்னே நன்னானே...

அசுரன் -பொல்லாதபூமி பொலிப்போடும் ஆள

பொல்லாதபூமி பொலிப்போடும் ஆள முன்னால போனா நறுக்காதோ கால அன்போட நின்னா தல வணங்கும் ஊரு ஆவேசம் ஆனா உயிரெடுக்கும் பாரு வீராப்புத்தான் வேணாம்மய்யா வீட்டோட இரு நீ தொணையாக சூலாயுதம் நீ தூக்குனா வில்லங்கம் வருமே வெனையாக உன் மீச முறுக்கால கொடி ஏத்து ஏத்து முப்பாட்டன் கொலம்...

நேர்கொண்ட பார்வை தமிழ் பாடல் வரிகள் – நடை பாதை பூவணங்கள் பார்த்து

நடை பாதை பூவணங்கள் பார்த்து நிகழ் காண கனவுகளில் பூத்து ஒரு மூச்சின் ஓசையிலே ஒன்றாய் வாழ்ந்திருப்போம் ஓ ஓ வா உள்ளங்கைகளை கோர்த்து கைரேகை மொத்தமும் சேர்த்து சில தூர பயணங்களில் சிறகாய் சேர்ந்திருப்போம் அகழாதே அகழாதே நொடிகூட நகராதே செல்லாதே செல்லாதே கணம் தாண்டி போகாதே நகராமல்...

நேர்கொண்ட பார்வை தமிழ் பாடல் வரிகள் – தீ முகம் தான்

தீ முகம் தான் யார் இவன் தான் ஓர் அடி தான் பார் இடி தான் நீ எதிரியா உதிரியா பதறியே வா இமைப்பதும் வெடி இவன் நெருக்கடி வா மோதி பாரு அடிச்சு மிதிச்சு ஆட்டம் முடிக்க வா வேட்டையாடு வெள்ள தாடி வெளிச்சம் அடிக்க போயி என்னை...

நேர்கொண்ட பார்வை தமிழ் பாடல் வரிகள் – காலம் ஒரு புதிய ராஜ்ஜியம்

காலம் ஒரு புதிய ராஜ்ஜியம் இனிமேல் சந்தோசம் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ஸ்மைல்லிங் அன்ட் நாட் காட் டைம் ஃப்ர் கோவம் காலம் காலமாய் இருக்குது வெறி வேண்டாம் பிக் அப் கெட் அப் லுக் அப் இட்ஸ் எ நியூ மில்லினியம் கவலை வேண்டாமே என் தோழா புது...

நேர்கொண்ட பார்வை தமிழ் பாடல் வரிகள் – வானில் இருள் சூழும்போது

வானில் இருள் சூழும்போது மின்னும் மின்னல் துணையே நானும் நீயும் சேரும்போது விடையாகிடுமே வாழ்வே வீழாததா வீழாததா உனையாளும் சிறைகள் வீழாததாகுமோ ஆறாததா ஆறாததா உனையே துணையாய் நீ மாற்றிடு விதிகள் தாண்டி கடலில் ஆடும் இருள்கள் கீறி ஒளிகள் பாயும் நான் அந்தக் கதிராகிறேன் அகன்று ஓடும் நதிகளாகி...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

எப்போது சீரும் புது வீரம் நெஞ்சில் துள்ள ஹே தப்பாது நியாயம் இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே கெத்தாக மாறும் இவன் பேர கத்தி சொல்ல ஹே சொத்தாக சேரும் இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே முட்டாத வானம் இவன் அன்புக்கு ஒரே எல்லை ஹே கட்டாத...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – காந்தக் கண்ணழகி உனக்கு நான்

காந்தக் கண்ணழகி உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரில இடம் பாக்குறேன் சோ த பேக்ல பூசு ரைட்ல பூசு தி லெப்ட் காந்தக் கண்ணழகி லுக்கு விட்டு கிக்கு ஏத்தும் முத்து பல் அழகி சோடி சேர வாடி இது பாரு இங்கே அத தி பேக் காந்தக் கண்ணழகா டக்குன்னுதான்...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஜிகிரி தோஸ்து ஜிகிரி தோஸ்து

கோபுரத்தில் தூக்கி வைக்கும் சொந்தம் இதுதானா தீப்பொறிக்க தோள் கொடுக்கும் பந்தம் இதுதானா ஒன்னா மண்ணா ஒன்னா நின்னா பிரச்சனை பறக்கும் தானா தேடி வந்த சாமிதானா ஜிகிரி தோஸ்து ஜிகிரி தோஸ்து கனவ சேர்த்து சுமக்கும் தோஸ்து ஜிகிரி தோஸ்து ஜிகிரி தோஸ்து கனவ சேர்த்து சுமக்கும் தோஸ்து...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒன் கூடவே பொறக்கணும்

ஒன் கூடவே பொறக்கணும் ஒன் கூடவே பொறக்கணும் உனக்காக நான் இருக்கனும் எப்போதுமே ஒன் கூடவே பொறக்கணும் ஒன் கூடவே பொறக்கணும் தாய் போல நான் காக்கணும் எப்போதுமே எனக்காக என் நிழலாக நீ கூடவே நின்னாயே ஈ எறும்பு அண்டாம என் கண்ணுல வச்சாயே நான் போகும் பாதை...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – உன் கூடவே பொறக்கணும்

உன் கூடவே பொறக்கணும் உன் கூடவே பொறக்கணும் உனக்காக நான் இருக்கனும் எப்போதுமே உன் கூடவே பொறக்கணும் உன் கூடவே பொறக்கணும் தாய் போல நான் காக்கணும் எப்போதுமே என் வாழ்க்க வரமாக அட நீயும் பொறந்தாயே என் உயிரே உறவாக என் நெஞ்சில் கரைஞ்சாயே பசி தூக்கத்த மறந்து...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – மயிலாஞ்சி மயிலாஞ்சி

மயிலாஞ்சி மயிலாஞ்சி மாமன் ஓன் மயிலாஞ்சி கையோடும் காலோடும் பூசேன்டி என ஆஞ்சி கண்ணாடி போல காதல் உன்ன காட்ட ஈரேழு லோகம் பாத்து நிக்குறேன் கண்ணால நீயும் நூல விட்டு பாக்க காத்தாடியாக நானும் சுத்துறேன் சதா சதா சந்தோஷமாகுறேன் மனோகரா உன் வாசத்தால் உன்னால நானும் நூறாகுறேன்...

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை தமிழ் பாடல் வரிகள் – எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன்

என் தங்கைதான் என் உயிரு என் உலகமே அதுதான் அது சிரிச்சாதான் நானும் சிரிப்பேன் அது அழுதா அய்யய்யோ என்னால தாங்கவே முடியாது நான் கண்ண தொறந்திருக்கும் போதெல்லாம் அது என் முன்னாலே நிக்கணும் கண்ண மூடி இருந்தேன்னா என் கனவுலகூட கலகலன்னு சிரிச்சு விளையாடனும் வா வா டியர்ரு...

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஏப்பா. எப்பப்பா

ஏப்பா. எப்பப்பா இரவுக்காயிரம் கண்ணா? ஓநாய் கூட்டத்தின் ஓலம் கேக்குது சேனா ஏப்பா. எப்பப்பா இரவுக்காயிரம் கண்ணா? ஓநாய் கூட்டத்தின் ஓலம் கேக்குது சேனா ஏப்பா. எப்பப்பா இரவுக்காயிரம் கண்ணா? ஓநாய் கூட்டத்தின் ஓலம் கேக்குது சேனா ஓர் இரவின் மடியிலே தான் நாம் விரவி துடிக்கிறோம் ஏன் சேர்...

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் தமிழ் பாடல் வரிகள் – உயிர் உருவாத உருக்குளைக்காத

உயிர் உருவாத உருக்குளைக்காத என்னில் வந்து சேர நீ யோசிக்காத திசை அறியாத பறவையைப்போல பறக்கவும் ஆச உன்னோடு தூர வாழ்கை தீர தீர வாயேன் நிழலா கூட சாகும் தூரம் போக துணையா நீயும் தேவை நான் உன்கூட உன் நெனப்பு நெஞ்சு குழி வர இருக்கு என்...

விஸ்வாசம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வானே வானே வானே

குழு: மாங்கல்யம் தந்துனானே மம ஜீவன கேத்துனா கண்டே பத்நாமி சுபகேத்தவம் ஜீவா சரதாம் சதம் பெண்: வானே வானே வானே நானுன் மேகம் தானே பெண்: வானே வானே வானே நானுன் மேகம் தானே பெண்: என் அருகிலே கண் அருகிலே நீ வேண்டுமே பெண்: மண் அடியிலும்...

பிகில் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மாதரே மாதரே மாதரே

மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மங்கையே மங்கையே மாதரே மங்கையே மங்கையே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மாதரே மங்கையே மங்கையே மாதரே மங்கையே மங்கையே மாதரே காதல் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமை கொளுத்த சபதம் செய்தோம் இன்றும் மடமை வளர்கிறோம் மாதர்...

பிகில் தமிழ் பாடல் வரிகள் – உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன்

உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் புடிக்கிறேன் பொடவ மடிக்கையில் உன்னதான் மடிக்கிறேன் ஒரு நூறு வருஷம் பேச நெனச்சு தோளில் தூங்கிடுவேன் உனக்காக உனக்காக உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் புடிக்கிறேன் எச கேட்டா நீதானோ நெரமெல்லாம் நீதானோ தெனம் நீ தூங்கும் வரத்தான் என் வாழ்க்கையே...

பிகில் தமிழ் பாடல் வரிகள் – நெஞ்சுக்குள்ள குடி இருகும்

யாராண்ட அய்யயோ யாராண்ட அய்யயோ அய்யயோ யாராண்ட அய்யயோ யாராண்ட எங்க வந்து யாராண்ட வச்சுக்கின்னா பிரச்னை நீ கோரல வுட்டது தெரிஞ்சுடாக உனக்குதான்டா அர்ச்சன அவன் வர வரைக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்து நண்டு சிண்டு தொகுருது அவன் எழுந்து கிழுந்து வந்தானா இந்த தீபாவளி நம்பள்து குடி இருக்கும்...

பிகில் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே

மாதரே மாதரே வாளாகும் கீறல்கள் துணிவோடு பாகங்கள் திமிரோடு சீறுங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம் இனிமேல் உலகம் பார்க்க போவது மனிதையின் வீரங்கள் சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே நன்றி கடன் தீர்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே ஒருமுறை தலைகுனி உன் வெற்றி...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – இன்னும் வேற என்ன வேணுமே

வேற எதுமே தேவை இல்லையே அழகான ஊரு அதில் எங்க வீடு அன்புக்கு ஈடு ஏதும் இல்ல கடல் காய்ந்து போகும் மலை சாய்ந்து போகும் நிஜமான நேசம் தேய்வதில்ல இன்னும் வேற என்ன வேணுமே வாழும் இந்த வாழ்க்க போதுமே இன்னும் வேற என்ன வேணுமே இன்னும் வேற...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அழகு அழகு அழைக்குது

கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது காணும் யாவிலும் இன்பம் கரைந்தே போகுது நெஞ்சம் என் உள்ளங்கையிலே என் புன்னகைகளா கேட்க்கும் யாவிலும் தாளம் அசையும் யாவிலும் நடனம் என் சுவாச...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஓ மை காட்

ஓ மை காட் ஓ மை காட் பொறி பறக்கும் ஹேய் டோட்டல் தமிழ்நாட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் தெரிஞ்சிருச்சு இனி நம்ம பக்கம் காட் குறி பார்த்து அடிச்சாக்கா ஒரு ஸ்டோனில் டபுள் மாங்கா சொல்றேன்டா ஒன் லைன்னு நோ பெய்ன்னு நோ கெய்ன்னு...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹேய் ஆயிரம் கோடிகள்

ஹேய் ஆயிரம் கோடிகள் அடித்தவனை காத்திட வழி இருக்கு பசியினில் ஏங்கிடும் ஏழைக்குதான் சிறையினில் இடம் இருக்கு விண்கலம் படைத்திட நிதி இருக்கு கழிவறை நமக்கெதற்கு ஆலைகள் அமைத்திட நிலம் இருக்கு வயல் வெளி நமக்கெதற்கு கீழ் வானம் வானம் விடியாதா உன்னால் உன்னால் முடியாதா உண்மை உந்தன் துணை...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – என் சண்டகாரி நீதான்

என் சண்டகாரி நீதான் என் சண்டகோழி நீதான் சத்தியமா இனிமேல் என் சொந்தமெல்லாம் நீதான் எஹ் என்னை தாண்டி போறவளே ஓரக்கண்ணால் ஒரு பார்வை பார்த்து என்ன கொன்ன சரியா நடந்தாலும் தானாவே சறுக்குறேன் என்னடி என்ன பண்ண ஏதோ மாறுதே போதை ஏறுதே உன்ன பார்கையில ஏதோ ஆகுதே...

சங்கத்தமிழன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கமலா கலாசா அப்புனா

கமலா கலாசா அப்புனா அப்புனா அய்யயோ கலாட்டா அப்புனா கமலா கமலா கலாசா அப்புனா அப்புனா அய்யயோ கலாட்டா அப்புனா கமலா கமலா கலாசா அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே சமுஜஹா பண்ணிக்காம கம்முனு நிக்குறியே கமலா கலாசா அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே சமுஜஹா பண்ணிக்காம கம்முனு நிக்குறியே...

தார்பார் தமிழ் பாடல் வரிகள் – தரம் மாறா சிங்கிள் நானடி

Romance-ஏ இந்த Face’ல வரலானாலும் ஒடாமா நிப்பியா என் கூட நீயும் தரம் மாறா Single நானடி என் பாவையே… இந்த star-உம் twinkle ஆகவே நீ தேவையே Purchase பண்ண market போனனே என் முல்லையே அங்க கூட ladies finger-ஏ அட இல்லையே எங்க வீட்டு கலண்டர்...

தார்பார் தமிழ் பாடல் வரிகள் – டும் டும்

Darbarஆண் : ஏ…..ஏ…..ஏ…..ஏ…..ஹோ ஓஒ ஏ…..ஏ…..ஹே ……ஏ…..ஏ…..ஹே…….ஏ…… குழு : டும்ம் டும்ம் டும்ம் டும்ம் கெட்டி மேளம் தலையாட்டும் நல்ல சத்தம் மட்டும் பரவட்டும் குழு : டும்ம் டும்ம் டும்ம் டும்ம் கட்டி அதிருது வேட்டும் நம்ம கல்யாணம் கல கட்டும் குழு : மாப்பிள்ளை பொண்ணோட...

தார்பார் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சும்மா கிழி

நான்தாண்டா இனிமேலு வந்து நின்னா தர்பாரு உன்னோட கேங்கு நான்தாண்டா லீடு ஆண் : பில்லா என் வரலாறு பாத்தவனலாம் பல பேரு உன்னோட பேட்டைக்கு நான்தாண்டா லாடு ஆண் : ரகளை உட்டாக்கா குழு : ர ஆண் : ராக்குனக்குக்குறும் எல்லாமே ஜினுக்கா வந்தாக்கா குழு :...

கூர்க்கா தமிழ் பாடல் வரிகள் – அன்பில்லா மனம் உயிரில்லா பிணம்

அன்பில்லா மனம் உயிரில்லா பிணம் சாத்தானின் குணம் வேட்டையாடும் ரதம்  காற்றின் வழி தீரா பலி விதியின் சதி தீமை நன்மை நியாயம் தர்மம் வீழ்ச்சி சூழ்ச்சி எல்லாம் என்னுள் அடங்குவதில்லை ஆளுபவன் நானே வா வா வா சரித்திரத்த நல்லா திருப்பி பார் அது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது...

கூர்க்கா தமிழ் பாடல் வரிகள் – ராஜா வேசத்தில் சௌகிதாரு

ராஜா வேசத்தில் சௌகிதாரு லேசா பார்த்தாலே பத்திக்குவாரு காஜா போடாத பேண்ட்ட பாரு ஹேய் ரோஜா நெஞ்சுக்குள் குத்திக்குவாரு ஹேய் அம்பானி மூஞ்செல்லாம் அடங்குங்கடா எங்க பகதூரு பாபுன்னா பதுங்குங்கடா கண்ணாடி பொம்மையெல்லாம் ஒதுங்குங்கடா இவன் காண்டானா மிருகம்தான் தூர போடா ஐ ஆம் பேக் இவன்தான் ரொம்ப பொல்லாதவன்...

கூர்க்கா தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹேய் போயா ஹேய் போயா

தீயா தெறிக்கும் தானோஸ் இவன் பாசத்துல பச்சபுள்ள போலதான் இவன் காக்கி சட்டை கெத்து இவன் சாமியும் சிங்கமும் சேர்ந்த இவன் தானா சேர்ந்த கூட்டம் இவன் நியாத்துக்கு ஒன்னு விட்ட மச்சான் இவன் ஸ்பீடா பாயும் புல்லட் இவன் நைட்க்கான ரைட்டு இவன் போயா சத்தமா பாடு நீ...

இந்தியா பாகிஸ்தான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒரு பொண்ண பாத்தேன் மாமா என்ன கொன்னு புட்டா

கொய்யாலே கொய்யா கொய் செய் கொய்யாலே கொய்யா செய் கொய்யாலே கொய்யா கொய் செய் கொய்யா கொய்ஸா ஏ கொய்யாலே கொய்யா கொய் செய் கொய்யாலே கொய்யா செய் கொய்யாலே கொய்யா கொய் செய் கொய்யா கொய்ஸா ஏ ஒரு பொண்ண பாத்தேன் மாமா என்ன கொன்னு புட்டா மாமா...

இந்தியா பாகிஸ்தான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பல கோடி பெண்களிலே உனை தேடி காதலித்தேன்

பல கோடி பெண்களிலே உனை தேடி காதலித்தேன் உனை பார்த்த நாளிருந்தே ஒரு மாறி மாறி விட்டேன் ஆயிரம் ஆண்கள் ஊரினிலே உன் முகம் மட்டும் கண்களிலே காலம் எல்லாம் உன் அருகிலே அழகிலே பல கோடி பெண்களிலே உனை தேடி காதலித்தேன் உனை பார்த்த நாளிருந்தே ஒரு மாறி...

இந்தியா பாகிஸ்தான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – நான் உன்னை தினமும் நினைக்கிறேன்

நான் உன்னை தினமும் நினைக்கிறேன் அருகில் இருந்தும் தொலைக்கிறேன் நெஞ்சுக்குள் காதல் இருப்பினும் உண்மையை சொல்ல தவிக்கிறேன் என்னோடு உன்னை பற்றி தினமும் பேசினேன் உன் முன்னே உள்ளதினை மறைக்கிறேன் நீ இல்லா உலகத்தை நினைத்து பார்க்கிறேன் எங்கெங்கும் இருட்டினை உணர்கிறேன் நான் உன்னை தினமும் நினைக்கிறேன் அருகில் இருந்தும்...

இந்தியா பாகிஸ்தான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வாடி குட்டி லேடீ உனக்கு போண்டா டீ வாங்கி தாரேன்

வாடி குட்டி லேடீ உனக்கு போண்டா டீ வாங்கி தாரேன் நான் தான் ஜில்லா கேடி உன்ன பொண்டாட்டி ஆக்க போறேன் உன் முந்தானா சேலை பூவுல நான் முன்னூறு நாளா தூங்கலா அய்யோ கிறுக்கு புடிச்சி இருக்கு அதுக்கு மருந்தா உன மந்திரிச்சி மாட்ட போறேன் வாடி குட்டி...

இந்தியா பாகிஸ்தான் தமிழ் பாடல் வரிகள் – இந்தியா நான் பாகிஸ்தான் நீ மோதி பாரு

இந்தியா நான் பாகிஸ்தான் நீ மோதி பாரு என் கிட்ட நீ மோத வந்த டாரு டாரு ஆறு பால் இல் ஏழு ஸிக்ஸர் எட்டு பாலில் பத்து விக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆ க்லீந் போல்ட் ஆகி உன்ன ஊர விட்டு ஓட வைப்பேன் கேட்டு பாரு என்ன...

இனியவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – மலரோடு பிறந்தவளா நிலவோடு வளர்ந்தவளா

மலரோடு பிறந்தவளா நிலவோடு வளர்ந்தவளா உயிரோடு கலந்தவளா இவள் தானா இவள் தானா இவள் தானா மனதோடு உள்ளவரா நான் தேடும் நல்லவரா எனை ஆளும் மன்னவரா இவர் தானா இவர் தானா இவர் தானா வெண்பனியே மேகத்துடன் ஊர்வலமா கண்களிலே காதலர்கள் போர்க்களமா உன் தீண்டலில் உயிர் வரை...

இனியவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – தென்றல் எந்தன் நடையை கேட்டது தத்தோம் தகதோம்

தென்றல் எந்தன் நடையை கேட்டது தத்தோம் தகதோம் தாழம்பூவின் வாசம் கேட்டேன் தித்தோம் திகிதோம் மூன்றாம் பிறை என் நகங்கள் கேட்டது தத்தோம் தகதோம் முகிலில் ஆட ஊஞ்சல் கேட்டேன் தித்தோம் திகிதோம் இரவுகள் என்னிடம் கண்மை கேட்டன தத்தோம் தகதோம் ரசிக்கும்படி ஒரு ரகசியம் கேட்டேன் தித்தோம் திகிதோம்...

இனியவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – உயிரே உயிரே நலம் தானா

ஆண்: உயிரே உயிரே நலம் தானா ? சம்மதம் தானா ? நிஜம் தானா? நிம்மதி தானா? அழகே நிலவின் முதுகில் கவிதை எழுதி ரசித்திடவா … பெண்: உயிரே உயிரே எனை நானே தந்து விட்டேனே தொடுவானைத் தொட்டுவிட்டேனே அன்பே நிலவைப் பிடித்து உயிரை மடித்து கொடுத்திடவா… ஆண்:...

இரு முகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹையோ நெஞ்சிலே ஆடும் ஊஞ்சலே

ஹையோ நெஞ்சிலே ஆடும் ஊஞ்சலே      இந்நாள் வானிலை அடடா டாடடா…      ஆஹா வானிலே பாதை ஏறுதே      பனியாய் மாறுதே அடடா டாடடா…      கண்ணும் கண்ணுமே பேசும் நேரமே      வார்த்தை என்பதே இனிமேல் பாரமே     ...

இரு முகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கண்ணை விட்டு கன்னம் பட்டு எங்கோ போனாய்

கண்ணை விட்டு கன்னம் பட்டு எங்கோ போனாய்      என் கண்ணீரே என் கண்ணீரே…      வானம் விட்டு என்னைத் தொட்டு நீயே வந்தாய்      என் கண்ணீரே என் கண்ணீரே…      மழையாய் அன்று பிழையாய் இன்று நின்றாய் நின்றாய்     ...

இரு முகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – இருமுகன் சேட்டை

அட்ரா சக்க எவண்டா முகன்      ஸ்டைலு வக நெருங்கி செய்ய      வந்தா மகன் மஞ்ச சோறு      உள்ளுக்குள்ள மோதிப் பாரு      லெப்ட் வந்தா வாங்கப் போற      ரைட்டு போனா வீங்கப் போற      முட்டக்...

இரு முகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஹாலென ஹேல் ஹேல் ஹேல் ஹாலென

திஸ் இச் த பர்சன்ஹதீ வீ ஆர் கெட்டிங் டுகெதர்      ஓ பேபி ஐ ஹேவ் டூ செகூர் யூ      யூ நெவர் டோல்ட் மீ வான்ட் டூ மேரி      தட் அண்ட் சென்ட் பேக்      வீ ஸா...

இரும்பு குதிரை தமிழ் பாடல் வரிகள் – அலைபாயும் பார்வை ஒன்று கொலுசில்லா கால்கள் ரெண்டு

அலைபாயும் பார்வை ஒன்று கொலுசில்லா கால்கள் ரெண்டு உராசாத தோல்கள் கொண்டு என்னை கொல்லுதே முதல் நாளில் ஏதோ ஏதோ பேச பேச தோன்றும் முடியாமல் திக்கி திக்கி வார்த்தை போய் வரும் முகமெல்லாம் வேர்வை மொட்டு எட்டி எட்டி பார்க்கும் முதல் காதல் என்றால் இதுதான் நேரும் முன்பின்...

இரும்பு குதிரை தமிழ் பாடல் வரிகள் – அங்கே இப்போ என்ன செய்கிறாய்

ஹே அங்க என்ன பண்ற நான் தூங்க போறேன் நீ இன்னும் தூங்கலயா அங்கே இப்போ என்ன செய்கிறாய் ஆடை மாற்றி தூங்க செல்கிறாய் என்னை தூங்க போக சொல்கிறாய் போகிறேன் ஹோ… என்னவும் பேசலாம் என்றே ஓர் எண்ணம் தோன்றுதே உன் மனம் என்னவோ துழாவி பார்க்க தோன்றுதே...

இரும்பு குதிரை தமிழ் பாடல் வரிகள் – பாண்டிச்சேரி வழியில பாதி தேஞ்ச நிலவுல

கடவழியே லகரியுமாய் கிறங்கி கிறங்கி வந்தவள ஒருங்கி மினுங்கி சிணுங்கி மயங்கி நட நடந்தால் நெஞ்சினுள்ள சலக்கு சலக்கு சிங்காரியே அதுரம் மதுரம் நுகரும் தருணம் பாண்டிச்சேரி வழியில பாதி தேஞ்ச நிலவுல சொல்லி போக வந்த நீயும் சொக்கும் காதல முத்தமிட்டு முடியல மோகநாங்கி மடியில கண்ணமூடி சாஞ்சதால...

இரும்பு குதிரை தமிழ் பாடல் வரிகள் – பெண்ணே பெண்ணே அலைகிறேன் அன்றிலாகி அழுகிறேன்

பெண்ணே பெண்ணே அலைகிறேன் அன்றிலாகி அழுகிறேன் பெண்ணே பெண்ணே நீயும் எங்கே என்றே தேடி திகைக்கிறேன் நீ சொல்லாததால் மொழி இல்லை நீ செல்லாததால் வழி இல்லை நீ பாராததால் ஒளி இல்லை நீ பாராததால் நிழல் இல்லை உயிர் போனாலும் போகட்டும் இப்போதே பார்த்தாக வேண்டும் நான் உன்னை...

இரும்பு குதிரை தமிழ் பாடல் வரிகள் – Hello Brother என்னமா Party-கு தான் போலாமா

Hello Brother என்னமா Party-கு தான் போலாமா Hello Brother என்னமா Party-கு தான் போலாமா Vodka ஒரு Sip-உ No Water-மா என் பாட்டில் இந்த பாட்டில் எத்தனயோ பாட்டிலா Wine Rain-உ அடிக்குது நம்ம காட்டிலா Dance Floor-ல் நிக்கும்போது எல்லோருமே Single-ஆ போறப்ப மட்டும் தான்மா...

இது கதிர்வேலன் காதல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பல்லாக்கு தேவதைய

பல்லாக்கு தேவதைய  பார்வையில புள்ளி வச்சேன் பாவாட ராட்டினத்த  பக்கத்துல சுத்த வச்சேன் லவ்வு ஒரு ஃபீலு  நான் சொல்லுறேன் நீ கேளு அட லவ்வே வேணாம் முன்னா அது பப்பி பப்பி ஷேமு கண்டாங்கி சேலைய நான்  காலையில கிள்ள வச்சேன் கண்ணாடி தாவணிய மாலையில துள்ள வச்சேன்...

இது கதிர்வேலன் காதல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அன்பே அன்பே எல்லாம் அன்பே

அன்பே அன்பே எல்லாம் அன்பே உனக்காக வந்தேன் இங்கே சிரித்தாலே போதும் என்றேன் மழை காலம் கண்ணில் மட்டும் வேண்டாம் என்பேன் பனிக்கால போர்வை கொண்டு வந்தேன் (2) என் மேஜை மீது பூங்கொத்தை என் மேஜை மீது பூங்கொத்தை வைத்தது நீ தானே நான் வானம் பார்க்க வழி...

இது கதிர்வேலன் காதல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சர சர சரவெடி அழகுல வெடிச்ச

சர சர சரவெடி அழகுல வெடிச்ச நீ வெடிச்ச வெடிச்ச சிரிக்குற சிரிப்புல மனசையும் வெடிச்ச சர சர சரவெடி கனவுல வெடிச்ச நீ வெடிச்ச வெடிச்ச நெனைக்குற நெனப்புல வயசையும் ஒடச்ச பொட்டக் காடும் பூ பூக்க நீ நெருக்கடி நெருக்கடி கொடுக்குற சட்டப் பூவும் தேன் ஊற...

இது கதிர்வேலன் காதல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – விழியே விழியே திரை விரிகிறதே

விழியே விழியே திரை விரிகிறதே உனைப் பார்த்திடும் வேளையிலே அதிலே அதிலே படம் வரைகிறதே மனம் சேர்ந்திடும் ஆசைகளே கதிரவனாக பிரிந்த பகல் நிலவென தேயவும் துணிந்ததடி கருநிறமாக இருந்த நிழல் உனதொரு பார்வையில் வெளுத்ததடி அன்பே உனைப் பார்ப்பதும் அனுபவமே உன்னால் உயிர் போவதும் சுகம் சுகமே (2)...

இது கதிர்வேலன் காதல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மேலே மேலே தன்னாலே

மேலே மேலே தன்னாலே என்னக் கொண்டுப் போனாளே அந்தப் புள்ள கண்ணாலே நெஞ்ச அள்ளிட்டாளே ஆளத் தின்னுப் போறாளே ஆட்டம் போட வெச்சாளே அந்தரத்தில் என்னத் தான் பத்த வச்சிட்டாளே அவ தூரம் நின்ன தூறலு என் பக்கம் வந்த சாரலு அவளாலே நான் ஆனேன் ஈசலு அவ மேலே...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வையம்பட்டி வாழ குட்டி

வையம்பட்டி… வாழ குட்டி…  தப்பட்டம் ஆடு வேசம் கட்டி பாட்டு கட்டி நீ ஆடுன மேகங்கள் போடும் ஆலங்கட்டி மல மேல ஒழப்பு பள்ளத்தில் பொழப்பு மல ஜாதி முன்னேறுமா முன்னேறுமா பணக்கார கரண்டி மழை எல்லாம் சொரண்டி வன காடு பழுதாச்சு அம்மா பலகாலமா மலைக்கு போய் மொட்ட...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – குறுந்தொகை கொண்டாடும் காதல் மைந்தா

குறுந்தொகை கொண்டாடும் காதல் மைந்தா பெருந்தொகை எப்போது ஈட்டுவாய் இன்பது பால் சொல்லும் இளய வேந்தே பொருட் பாலை எப்போது காட்டுவாய் ஈசன் எழுதிய ஓலை களில் அக்கால காதல் உருவாகும் ரேசன் எழுதிய அட்டைகளில் தற்கால காதல் உருவாகும் நல்ல வேலை செய்த பின்னே சிறு தாலி செய்து...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமே

கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமே துன்பங்களும் நம் வாழ்வின் முன்னேற்றமே உன் கால்களின் கீழே நதி நடக்கும் உன் தாகத்தை கண்டு விதி சிரிக்கும் முன்னேறி வா என் தோழா முள் ளேறி வா வென்றாட வா உன் வாழ்வில் நின்றாட வா கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமெ துன்பங்களும்...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – எந்த வழி போகுமோ எந்த ஊரு சேருமோ

எந்த வழி போகுமோ எந்த ஊரு சேருமோ காத்துக்கு திசை இருக்கா எந்த சொந்தம் மாறுமோ எந்த பந்தம் கூடுமோ வாழ்வுக்கு கணக்கு இருக்கா கலூச்சான் குருவி முள்லுக்குல் உறங்கும் வெள்ளந்தி மனசு துன்பத்தில் மயங்கும் வேறுக்கு மண் துணை மண்ணுக்கு வேர் துணை தனியாக எதும் வாழாது எந்த...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஈர காத்தே நீ வீசு ஏர் எடுத்து நீ பேசு

ஈர காத்தே நீ வீசு ஏர் எடுத்து நீ பேசு கூட்டுகுள்ள ஓர் கூத்து மேகம் கொண்டு வான் சாத்து மலங் காடு மயிலே மாசம் உள்ள முயலே முள்ளு மேல துணி காய போடுற தஞ்சம் வந்து கெடக்கேன் தப்பி வந்து பொழாக்கேன் துன்பத்துக்கு வாக்க பட பாக்குற...

இடம் பொருள் ஏவல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அத்துவான காட்டுக்கு தப்பி வந்த ஆட்டுக்கு

அத்துவான காட்டுக்கு தப்பி வந்த ஆட்டுக்கு தாய் மடி அமஞ்சதடா கல்லில் இருக்கும் தேரைக்கும் உள்ளிருக்கும் வாழ்வுண்டு உனக்கொன்னு வாய்த்த தடா ஊரோ உறவோ வறண்டே கெடக்கு உசுரா நெனைக்க மழையும் இருக்கு பெத்தவ இல்லயே மத்தவ இல்லயே இவ சாமி சொல்லி வந்தவா அத்துவான காட்டுக்கு தப்பி வந்த...

இதயக்கனி தமிழ் பாடல் வரிகள் – தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும்

அழகை வளர்ப்போம் நிலவில் மயங்கி இரவை ரசிப்போம் கனவில் உலவி தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும் முத்து தமிழ் மாது தத்தை மொழி சொன்னால் தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும் முத்து தமிழ் மாது தத்தை மொழி சொன்னால் பட்டு முகம் கொஞ்சம் வெட்கத்துடன் சிவக்க முத்தம்...

இதயக்கனி தமிழ் பாடல் வரிகள் – புன்னகையில் கோடி பூங்கவிதை

புன்னகையில் கோடி பூங்கவிதை பாடி கண்ணிரண்டில் மேவி காட்சி தரும் தேவி பெண்ணொருத்தி உன் போலே இன்னொருத்தி ஏது விண்ணளவு இரண்டு உலகில் கிடையாது ஒன்றும் அறியாத பெண்ணோ உண்மை மறைக்காத கண்ணோ மாற்று குறையாதோ பொன்னோ மயங்குது நெஞ்சம் தூங்குது கொஞ்சம் ஒன்றும் அறியாத பெண்ணோ உண்மை மறைக்காத...

இதயக்கனி தமிழ் பாடல் வரிகள் – நீங்க நல்லாயிருக்கோணும் நாடு முன்னேற இந்த

தென்னகமாம் இன்பத் திருநாட்டில் மேவியதோர் கன்னடத்துக் குடகுமலைக் கனிவயிற்றில் கருவாகி தலைக்காவிரி என்னும் தாதியிடம் உருவாகி ஏர்வீழ்ச்சி காணாமல் இருக்க சிவசமுத்திர நீர்வீழ்ச்சி எனும் பேரில் நீண்ட வரலாறாய் வண்ணம் பாடியொரு வளர்த்தென்றல் தாலாட்ட கண்ணம்பாடி அணைகடந்து ஆடுதாண்டும் காவிரிப்பேர் பெற்று அகண்ட காவிரியாய்ப் பின் நடந்து கல்லணையில் கொள்ளிடத்தில்...

இதயக்கனி தமிழ் பாடல் வரிகள் – இதழே இதழே தேன் வேண்டும்

இதழே இதழே தேன் வேண்டும் இடையே இடையே கனி வேண்டும் இது போல் எல்லாம் வேண்டும் இன்பம் எல்லாமே நீ தர வேண்டும் தர வேண்டும்  இதழே இதழே தேன் வேண்டும் இடையே இடையே கனி வேண்டும் இது போல் எல்லாம் வேண்டும் இன்பம் எல்லாமே நீ தர வேண்டும்...

இதயக்கனி தமிழ் பாடல் வரிகள் – இன்பமே உந்தன் பேர் பெண்மையோ

இன்பமே.. உந்தன் பேர் பெண்மையோ என் இதயக் கனி நீ சொல்லும் சொல்லில் மழலைக்கிளி என் நெஞ்சில் ஆடும்பருவக்கொடி.. இன்பமே உந்தன் பேர் வள்ளலோ.. உன் இதயக் கனி நான் சொல்லும் சொல்லில்மழலைக்கிளி உன் நெஞ்சில் ஆடும்பருவக்கொடி.. இன்பமே.. உந்தன் பேர் பெண்மையோ என் இதயக் கனி நீ சொல்லும்...

கோரிப்பாளையம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஓட்ட ஒடைச்சல் இய்யம் பித்தளைக்குப் பேரிச்சம்பழம்

ஓட்ட ஒடைச்சல் இய்யம் பித்தளைக்குப் பேரிச்சம்பழம்  என் உசுர புழியும் பொண்ணு கலரோ ஆரஞ்சிப்பழம்  தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தோம்   தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தோம்  தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தகிட தோம்  ஓட்ட ஒடைச்சல் இய்யம் பித்தளைக்குப்...

கோரிப்பாளையம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – என்ன இந்த மாற்றமோ எம்மனசு வலிக்குதே

என்ன இந்த மாற்றமோ எம்மனசு வலிக்குதே  கண்ணுரெண்டும் காந்தமோ  என்னைக்கட்டி இழுக்குதே  உன் பூ முகத்தில் என் தாய் முகத்தை நான் பார்த்தேனே  உன் ஞாபகத்தை என் ஆயுள்வரை நான் சேர்ப்பேனே  நீ வந்ததும் என்னானது   என் வாழ்க்கையே வேறானதோ   (என்ன) ச்சின்னச்சின்னப் புன்னகையில் என்னைப்பரித்தாய்  வண்ண வண்ண கனவுகள்...

கோரிப்பாளையம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆரிராரோ கேட்டதில்லை எந்தன் வாழ்விலே

ஆரிராரோ கேட்டதில்லை எந்தன் வாழ்விலே  ஆரிராரோ பாட ஆசை இந்த நெஞ்சிலே  நடப்பதோ உன்னிலே மிதப்பதோ கனவிலே   (ஆரிராரோ) தலையெழுத்தை தவறுதலாய் எழுதிவைத்தான் இறைவனடா  தவறு எனக்குண்டோ ஓ… ஓ….  குடும்ப சுகமில்லை குழந்தை அருகில் இல்லை  வாடிய சுதந்திரம் கதறும் பசுவாய் அழைக்கிறேனே  ஓ…. அழுவதேன் நெஞ்சே   (ஆரிராரோ)...

கோரிப்பாளையம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அழகு காட்டேரி அழகு காட்டேரி அடிக்கப் பார்க்கின்றதே

அழகு காட்டேரி அழகு காட்டேரி அடிக்கப் பார்க்கின்றதே  அரும்பு மீசைக்கும் குறும்புப் பார்வைக்கும்  ஆசை அலைப்பாயுதே  யாரது…. போரது….  நெனைச்சதும்… மணக்குது…  பஞ்சாரத்து கோனிப்போல   பார்வையால மெய்மூடப் பார்க்குற  வா வா மனமே வா   (அழகு) இவளோட கண்ணு உன் மேல பட  பார்த்தவளின் கண்கள் கண்ணுண்டு விழுந்த  கொலைக்காரி...

கோரிப்பாளையம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆப்பக்காரி ஆப்பக்காரி

ஹேய் ஆப்பக்காரி ஆப்பக்காரி  அஜால் குஜால் ஆப்பக்காரி  மாட்டிக்கிட்டா மஜாக்கச்சேரி  சொய் சொய் சொய்   ஆ சொல் சொய் சொய்  ஆ சொல் சொய் சொய்  ஹேய் ஆப்பக்காரி ஆப்பக்காரி  அஜால் குஜால் ஆப்பக்காரி  மாட்டிக்கிட்டா மஜாக்கச்சேரி  மந்திரிச்ச பாக்கெட்டுப் பொண்ணு  வச்சிருக்கா பக்கா பக்கா  தந்திரமா அதுல கொஞ்சம்...

குணா தமிழ் பாடல் வரிகள் – பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க

பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க.. ஊன் உருக உயிர் உருக தேன் தரும் தடாகமே வழி வருக வழி நெடுக ஒழி நிறைக வாழ்விலே பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க.. இடன் கொண்டு...

குணா தமிழ் பாடல் வரிகள் – அப்பனென்றும் அம்மையென்றும் ஆணும் பெண்ணும்

அப்பனென்றும் அம்மையென்றும் ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச குப்பையாக வந்த உடம்பு ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு அது புத்தன் என்றும் சித்தன் என்றும் பித்தன் என்றும் ஆவதென்ன சக்கையாக போகும் கரும்பு ஞானப் பெண்ணே போகும் கரும்பு பந்தா பாச சேற்றில் வந்து விழுந்த தேகம் எந்த...

குணா தமிழ் பாடல் வரிகள் – கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே

கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா நான் இங்கு சௌக்கியமே உன்னை எண்ணிப் பார்க்கையில் கவிதை சொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது (கண்மணி) உண்டான காயம் யாவும் தன்னாலே ஆறிப் போகும் மாயம் என்ன பொன்மானே பொன்மானே என்ன காயம்...

குணா தமிழ் பாடல் வரிகள் – உன்னை, நான் அறிவேன்

உன்னை, நான் அறிவேன்! என்னையன்றி யாறரிவார்? கண்ணில், நீர் வழிந்தால், என்னையன்றி யார் துடைப்பார்? யார் இவர்கள் மாயும் மானிடர்கள்! ஆட்டிவைதால் ஆடும் பாத்திரங்கள்! உன்னை, நான் அறிவேன்! என்னையன்றி யாரறிவார்? கண்ணில், நீர் வழிந்தால், என்னையன்றி யார் துடைப்பார்? தேவன் என்றால், தேவனல்ல, தரைமேல் உந்தன் ஜனனம்! ஜீவன்...

குரு தமிழ் பாடல் வரிகள் – தம்தர தம்தர கண்கள் சொந்தம் சொல்ல

தம்தர தம்தர கண்கள் சொந்தம் சொல்ல தம்தர தம்தர கண்கள் சொந்தம் சொல்ல இதயத்தின் மொழியால் இப்போது எழுதுங்கள் பல்லவியை தம்தர தம்தர கண்கள் சொந்தம் சொல்ல தம்தர தம்தர கண்கள் சொந்தம் சொல்ல இதயத்தின் மொழியால் இப்போது எழுதுங்கள் பல்லவியை ஏய் மான்புரு மங்கையே நில்லாயோ செம்மாதுழை வாய்...

குரு தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆருயிரே மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா

தம்தர தம்தர மஸ்த் மஸ்த் தர தம்தர தம்தர மஸ்த் மஸ்த் தர தம்தர தம் தம் என் ஆசை தாவுது உன் மேலே தம்தர தம்தர மஸ்த் மஸ்த் தர தம்தர தம்தர மஸ்த் மஸ்த் தர தம்தர தம் தம் என் ஆசை தாவுது உன் மேலே...

குரு தமிழ் பாடல் வரிகள் – நன்னாரே நன்னாரே நன்னாரே நானாரே

நாரே நாரே நாரே நாரே நன்னநாரே நாரே நாரே நாரே நன்னாரே நன்னாரே நன்னாரே நானாரே நன்னாரே நன்னாரே நன்னாரே நானாரே வெண் மேகம் முட்ட முட்ட பொன் மின்னல் வெட்ட வெட்ட பூவானம் பொத்துக் கொண்டதோ பன்னீரை மூட்டை கட்டி பெண் மேலே கொட்டச் சொல்லி விண் இன்று...

குரு சிஷ்யன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – உத்தம புத்திரி நானு

உத்தம புத்திரி நானு.. உண்டேனே செந்தேனு தண்ணியில் துள்ளுற மீனு.. தள்ளாடும் பொன் மானு அப்பாவுக்குத் தப்பாமதான் பொறந்த பெண்தானே ஹோய் ஹோய்.. பொறந்த பெண்தானே உத்தம புத்திரி நானு.. ஹா.. ஆஆஆ ஓஓஓ.. … பெண் ஜென்மங்கள் எல்லாமே ஒரு வெள்ளாட்டு மந்தைதான் ஓஓஓ.. நம் சொந்தங்கள் எந்நாளும்...

குரு சிஷ்யன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வா வா வஞ்சி இளமானே

வா வா வஞ்சி இளமானே வா வா வஞ்சி இளமானே வந்தால் என்னை தருவேனே வா வா வஞ்சி இளமானே வந்தால் என்னை தருவேனே வாழ்நாளிலே நீங்காமலே நீ பாதி நான் பாதியாக வா வா வஞ்சி இளமானே வந்தால் என்னை தருவேனே ஈரெட்டு வயதில் ஈர தாமரை வாய்...

குரு சிஷ்யன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன்

ஜங்குஜங்குஜான் ஜங்குஜங்குஜான் ஜங்குசான் ஜான் ஜங்குஜங்குஜான் தங்குறாதாங்குதான் தங்குறா தங்குதான் ஹஹ ஹாஆஆஹஹ ஹ ஹ (இசை) ஹோய்.கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் சிஷ்யா சிஷ்யா இது சரியா சரியா மானே தேனே...

குரு சிஷ்யன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஜிங்கிடி ஜிங்கிடி உனக்கு

ஜிங்கிடி ஜிங்கிடி உனக்கு இங்க என்னடி உன் மனக்கணக்கு சொல்லடி சொல்லடி எனக்கு இந்த சின்ன புத்தி உனக்கெதுக்கு சந்தேகம் வரலாமா காதல் கிளிக்கு தேகம் சுடலாமா சந்தேகம் வரலாமா காதல் கிளிக்கு தேகம் சுடலாமா ஜிங்கிடி ஜிங்கிடி உனக்கு இங்க என்னடி உன் மனக்கணக்கு ஜிங்கிடி ஜிங்கிடி உனக்கு...

என்னவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒவ்வொரு நினைவிருக்கு

ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒவ்வொரு நினைவிருக்கு உள்ளுக்குள் வழியிருக்கு நெஞ்சே ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒவ்வொரு நினைவிருக்கு உள்ளுக்குள் வலியுருக்கு நெஞ்சே இசை நெஞ்சே காதலின் கனவுகளை கண்ணீரின் நினைவுகளை பாடல்கள் சுமந்துவரும் நெஞ்சே இசை நெஞ்சே வெட்டோடு பொருந்தும் வார்த்தை எதுவென்று தாய் மொழி அறியும் நெஞ்சோடு பொருந்தும் வாழ்கை எதுவென்று...

என்னவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – அடி காதல் என்பது தூங்கும் மிருகம்

அடி காதல் என்பது தூங்கும் மிருகம் மனசுக்குள் படுத்திருக்கும் அதன் இரண்டு கண்களும் தூங்குவதில்லை ஒரு கண் விழித்திருக்கும் சகியே அது சாதுவான ஒரு சைவ பூனை போல் உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் அந்த வேளை வந்ததும் விஸ்வருபம் கொண்டு வெளியே குதித்துவிடும் கண்மணி காதல் மிருகம் உனக்குள் இல்லையா அடி...

என்னவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – சின்ன சின்ன சுகங்கள் வாழ்க்கையிலே

சின்ன சின்ன சுகங்கள் வாழ்க்கையிலே அங்கும் இங்கும் கொட்டி கிடக்கு கண்ணிரண்டும் செவியும் திறந்து வைத்தால் சுற்றி சுற்றி இன்பம் இருக்கு புயல் வந்து மையம் கொண்டால் பூவில் இதழில் புன்னகை இருக்கு உள்ளம் பார்க்கும் பார்வை தானே இன்பம் என்பது சின்ன சின்ன சுகங்கள் வாழ்க்கையிலே அங்கும் இங்கும்...

என்னவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – கொத்து கொத்தா டாலர் மலை

கொத்து கொத்தா டாலர் மலை கொட்டப் போகுதடா காட்டு கட்டை கரன்சி மரம் காய்க்கப் போகுதடா வெள்ளி நிலா விலை என்ன கேட்டு லட்சத்தில் இன்சூர் பண்ணு ஓஷோனில் துளை வந்து சேர்ந்தால் வான் வெளியை ரிபேர் பண்ணு எங்கள் பார்ட்னர் பில் கேட்ஸ் தான் எங்கள் ஹெட் ஸோர்ஸ்...

என்னவளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – ர ர ராஜா குமரா ரா ரா

ர ர ர ர ர ர ராஜா குமரா ரா ரா ரா ரா உன் ரசியையின் வாசல் ரா ரா காதல் என்பது நீ வாழும் ஊரா காமன் என்பது நீ கொண்ட பேரா உன் சாலை ஓரம் காதல் தேரா ஓடோடி வாராய் பேரை மீரா...

ஈரம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – தரை இறங்கிய பறவை போலவே

தரை இறங்கிய பறவை போலவே மனம் மெல்ல மெல்ல அசைந்து போகுதே கரை ஒதுக்கிய நுரையைப் போலவே என்னுயிர் தனியே ஒதுங்குகிறதே தொடத்தொடதொட தொலைந்து போகிறேன் எடை எடை மிகக்குறைந்து போகிறேன் அட இது என்ன உடைந்து சேர்கிறேன் நகத்தின் நுனியும் சிலிர்த்து விடக்கண்டேன் நதியில் மிதக்கும் ஓடம் என...

ஈரம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – சாரல் ஏன் அடி ஏன் என் ஜன்னல் உடைக்கிறது

சாரல் ஏன் அடி ஏன் என் ஜன்னல் உடைக்கிறது  சாரல் ஏன் அடி ஏன் என் ஜன்னல் உடைக்கிறது…  தூரல் ஏன் அடி ஏன் என் கனவைக்கலைக்கிறது….  கொல்லாமல் கொல்லாமல் கொன்றாய்……  இல்லாமல் இல்லாமல் சென்றாய்……  கொல்லாமல் கொல்லாமல் கொன்றாய்……  இல்லாமல் இல்லாமல் சென்றாய்……  சாரலால் தூரலால் என் உயிரை...

ஈரம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மழையே மழையே தூவும் மழையே

விழியே விழியே பேசும் விழியே  ஒரு பார்வைப் பார்த்தாய்  மழையே மழையே நெஞ்சில் மழையே  தனியேத்தனியே வாழ்ந்தேன் தனியே  நான் மண்ணின் மேலே  இனிமே இனிமே நீதான் துணையே…….  மழையே மழையே தூவும் மழையே  இது காதல் தானா  தனியேத்தனியே நனைந்தேன் மழையே  உன் மனமே மனமே தீயாய் கொதிக்கும்...

தர்மதுரை (2016) தமிழ் பாடல் வரிகள் – போய் வாடா என் பொலி காட்டு ராசா

போய் வாடா……. என் பொலி காட்டு ராசா      போராடு….. சிறு மலையெல்லாம் தூசா…..      நல்லது செய்ய நெனச்சா நல்ல நேரம் எதுக்கு      நம்பிக்கை உள்ள மனசுக்கு நாலு தெசையும் கிழக்கு            போய் வாடா……. என்...

தர்மதுரை (2016) தமிழ் பாடல் வரிகள் – நான் காற்றிலே அலைகிற காகிதம்

ஹே……… ஹே……… ஹே………      நான் காற்றிலே அலைகிற காகிதம்      நான் கடவுளின் கைகளில் காவியம்      என்றும் புன்னகை ஒன்றுதான் என்பதை      வாழ்வில் பூக்களோ முட்களோ      சம்மதம் என்றுமே சம்மதம்      (நான்)    ...

தர்மதுரை (2016) தமிழ் பாடல் வரிகள் – மக்க கலங்குதப்பா மக்க கலங்குதப்பா

இறைவா உன் மாளிகையில் எத்தனையோ மணிவிளக்கு      தலைவா உன் கால் அடியில்      நம்பிக்கையின் ஒளி விளக்கு      நம்பிக்கையின் ஒளி விளக்கு            ஏய் சூ சூ நிறுத்து நிறுத்து      என்ன சினிமா பாட்டு...

தர்மதுரை (2016) தமிழ் பாடல் வரிகள் – எந்தப்பக்கம் காணும்போதும் வானம் ஒன்று

எந்தப்பக்கம் காணும்போதும் வானம் ஒன்று      நீ எந்தப்பாதை ஏகும்போதும் ஊர்கள் உண்டு      ஒரு காதல் தோல்வி காணும் போதும் காரல் உண்டு      சிறு கரப்பான் பூச்சி வாழ்வதுண்டு      அட ரோஜாப்பூக்கள் அழுதால் அது தேனை சிந்தும்     ...

தர்மதுரை (2016) தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆண்டிப்பட்டி கனவாய் காத்து ஆள் தூக்குதே

ஆண்டிப்பட்டி கனவாய் காத்து ஆள் தூக்குதே      அய்த்தப்பொண்ணு என்னத்தாக்குதே      அடி முக்காப்பொம்பளையே      என்ன முழுசா நம்பளையே      நான் உச்சந்தலையில் சத்தியம் செஞ்சும்      அச்சம் தீரலையே            உன் பவுசுக்கும் உன்...

தாம் தூம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வலியே என் உயிர் வலியே

வலியே என் உயிர் வலியே நீ உலவுகிறாய் என் விழி வழியே சகியே என் இளம் சகியே உன் நினைவுகளால் நீ துரத்துறியே மதியே என் முழு மதியே வெண் பகல் இரவாய் நீ படுத்துறியே நதியே என் இளம் நதியே உன் அலைகளினால் நீ உரசுறியே யாரோ… மனதிலே…...

தாம் தூம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – உய்யாலோ உய்யாலோ உய்யாலோ

பெண்: ஆசை வைத்தானே மீசை வைத்தானே கொஞ்சும் நேரத்தில் கூச வைத்தானே  குழு: உய்யாலோ உய்யாலோ உய்யாலோ உள்நெஞ்சில் பூவாசம் உன்னாலோ உய்யாலோ உய்யாலோ உய்யாலோ உள்ளத்தில் உன்மத்தம் செய்தாலோ ஆண்: உய்யாலாலோ உய்யாலாலோ நீதான் தேன் ஆறோ நீ அங்கம் எங்கும் பூத்து நிற்கும் தங்கப் பூந்தேரோ பெண்:...

தாம் தூம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க

ஆண்: அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க இத்தனை நாளாய் தவித்தேன்… கனவே கனவே கண் உறங்காமல் உலகம் முழுதாய் மறந்தேன்… கண்ணில் சுடும் வெயில் காலம் உன் நெஞ்சம் குளிர் பனிக்காலம் அன்பில் அடை மழைக்காலம் இனி அருகினில் வசப்படும் சுகம் சுகம்  (இசை…) ஆண்: நீ...

தாம் தூம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஆழியிலே முக்குளிக்கும் அழகே

ஆண்: ஆழியிலே முக்குளிக்கும் அழகே ஆவியிலே தத்தளிக்கும் அழகே உன் குழலோடு விளையாடும் காற்றாக உருமாறி முந்தானை படியேறவா மூச்சோடு குடியேறவா உன் இடையோடு நடமாடும் உடையாக நான் மாறி எந்நாளும் சூடேறவா என் ஜென்மம் ஈடேறவா… (இசை…) ஆண்: ஆழியிலே முக்குளிக்கும் அழகே ஆவியிலே தத்தளிக்கும் அழகே உன்...

தாம் தூம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – திக்கு திக்கு திக்குன்னு மனசு அடிக்குதே எனக்கு

ஆண்: திக்கு திக்கு திக்குன்னு மனசு அடிக்குதே எனக்கு சிக்கு சிக்கு சிக்குன்னு அடகு வைக்குதே உனக்கு நானே நானே நானா யாரோ யாரோ தானா மேலேக் கொஞ்சம் போனால் சொர்க்கம் தானா நீயும் நீயும் நீயா நெஞ்சில் ஈரத் தீயா மோகம் மொத்தம் மாயா மெய் சொல்வாயா தோம்...

தெய்வம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – திருச்செந்தூரில் போர் புரிந்து சினமெல்லாம் தீர்ந்த கந்தன்

திருச்செந்தூரில் போர் புரிந்து சினமெல்லாம் தீர்ந்த கந்தன் திருத்தணி கோவில் கொண்டானாம் அவன் பக்தர்களெல்லாம் காவடி தூக்கி வந்தாராம் ஆ..ஆ திருச்செந்தூரில் போர் புரிந்து சினமெல்லாம் தீர்ந்த கந்தன் திருத்தணி கோவில் கொண்டானாம் அவன் பக்தர்களெல்லாம் காவடி தூக்கி வந்தாராம் அவன் பக்தர்களெல்லாம் காவடி தூக்கி வந்தாராம் வரிசை வரிசை...

தெய்வம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மருதமலை மாமணியே முருகய்யா

கோடி மலைகளிலே கொடுக்கும் மலை எந்த மலை? கொங்குமணி நாட்டினிலே குளிர்ந்த மலை எந்தமலை? தேடி வந்தோர் இல்லமெல்லாம் செழிக்கும் மலை எந்த மலை? தேவாதி தேவரெல்லாம் தேடி வரும் மருதமலை அஆஆ.. மருதமலை மருதமலை முருகா மருதமலை மாமணியே முருகய்யா மருதமலை மாமணியே முருகய்யா தேவரின் குலம் காக்கும்...

தெய்வம் தமிழ் பாடல் வரிகள் – நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன்

முருகா…. முருகா…. முருகா…. நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை ஸ்வாமி மலை ஸ்வாமி...

திருவிளையாடல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – இசைத்தமிழ் நீ செய்த அருஞ்சாதனை

இசைத்தமிழ் நீ செய்த அருஞ்சாதனை… – நீ இருக்கையிலே எனக்கேன் பெருஞ் சோதனை  இறைவா… இசைத்தமிழ் நீ செய்த அருஞ்சாதனை இசைத்தமிழ் நீ செய்த அருஞ்சாதனை… – நீ இருக்கையிலே எனக்கேன் பெருஞ் சோதனை இசைத்தமிழ் நீ செய்த அருஞ்சாதனை… – நீ இருக்கையிலே எனக்கேன் பெருஞ் சோதனை  இசைத்தமிழ் நீ...

திருவிளையாடல் தமிழ் பாடல் வரிகள் – பாட்டும் நானே பாவமும் நானே

ஆ…ஞா ஆ…ஞா ஆ…ஞா பாட்டும் நானே பாவமும் நானே… பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உனை நான் பாடவைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உனை நான் பாடவைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே..ஏ..ஏ.. கூட்டும் இசையும் கூத்தின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ?...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கூட்டத்திலே யார் தான் கொடுத்து வைத்தவரோ

கூட்டத்திலே யார் தான் கொடுத்து வைத்தவரோ என் தோட்டத்திலே ஆட துணிச்சல் உள்ளவரோ ஹைய்யா…. கூட்டத்திலே யார் தான் கொடுத்து வைத்தவரோ என் தோட்டத்திலே ஆட துணிச்சல் உள்ளவரோ ஸ்ஸா ஸ்ஸா ஸ்ஸா ஸ்ஸா ஸ்ஸா… கூட்டத்திலே யார் தான் கொடுத்து வைத்தவரோ என் தோட்டத்திலே ஆட துணிச்சல் உள்ளவரோ...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கண்களால் பேசுதம்மா

கண்களால் பேசுதம்மா… பாசத்தின் அழைப்பு… பெண்ணோடு பேசுதம்மா  பெற்றெடுத்த வயிறு  இனம் பிரிந்த மான் குட்டி  மறைந்திருந்து பார்க்குதம்மா  தெய்வத்தின் முன்னிலையில்  ஊமை மனம் பேசுதம்மா தெய்வ மகன் திருக் கோலம்  திரை மறைவில் துடிக்குதம்மா திரை மறைவில் துடிக்குதம்மா  அம்மா… ஆ… அம்மா… Deiva Magan – Kangal...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – காதலிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

காதலிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என் அழகினிலே என் விழிகளிலே காதலிக்க சொல்லும் வண்ணங்கள் உன் மலர்களிலே பொன் இதழ்களிலே காதலிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என் அழகினிலே என் விழிகளிலே… ஏ… வைரம் போலும் நட்சத்திரங்கள் வாரி வைத்த கன்னம் ரெண்டும் கண்ணாடி போலாடுது வட்டம் போடும் மொட்டுப் பூவை திட்டம்...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – அன்புள்ள நண்பரே

பெலபில பலபம் பெலபில பலபம் பெலபில பலபம் பெலபில பலபம் பெலபில பலபம் பெலபில பலபம் பம்… பூம்… பம்… அன்புள்ள நண்பரே… ஹொ அழகு பெண்களே அன்புள்ள நண்பரே… ஹொ அழகு பெண்களே கட்டிக் கட்டி தள்ளாட முத்தமிட்டு கொண்டாட  பொன்னான நன்னாளிதே பொன்னான நன்னாளிதே பெலபில பலபம்...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா

கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கீதையின் நாயகனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கீதையின் நாயகனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஏற்றிய தீபத்திலே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஏழைகள் மனதை வைத்தோம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சாற்றிய மாலையிலே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தர்மத்தைத் தேடி நின்றோம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கேட்டதும் கொடுப்பவனே...

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – தெய்வமே தெய்வமே

தெய்வமே தெய்வமே .. நன்றி சொல்வேன் தெய்வமே தேடினேன் தேடினேன் .. கண்டு கொண்டேன் அன்னையை கண்டு கொண்டேன் அன்னையை தெய்வமே தெய்வமே சந்தித்தேன் நேரிலே .. சந்தித்தேன் நேரிலே பாசத்தின் தேரிலே தெய்வமே தெய்வமே முத்துபோல என் தம்பி வந்தவுடன் முத்தம் சிந்த ஓடினேன் ஓடினேன் ஓடினேன் .....

தெய்வ மகன் தமிழ் பாடல் வரிகள் – காதல் மலர் கூட்டம் ஒன்று

காதல் மலர் கூட்டம் ஒன்று வீதி வழி போகும் என்று யாரோ சொன்னார் யாரோ சொன்னார் காதல் மலர் கூட்டம் ஒன்று வீதி வழி போகும் என்று யாரோ சொன்னார் யாரோ சொன்னார் பாதம் முதல் கூந்தல் வரை பால் வடியும் கிளிகள் என பாதம் முதல் கூந்தல் வரை...

தீபாவளி தமிழ் பாடல் வரிகள் – தொடுவேன் தொடுவேன் தொடுவேன்

தொடுவேன் தொடுவேன் தொடுவேன் நான் தொடுவேன் உனது அருகே இருந்தால் வான்தொடுவேன் விழிகள் முழுதும் உனது சொப்பனங்கள் கவலை மறந்து திரியும் கற்பனைகள்  அன்பே நீ என் ஆயுள்தானே  அள்ளிக்கொள்ள வேண்டும் நானே இருவிழி பார்வை ஊடகம் இது ஒரு காதல் நாடகம் என் வானில் என் வானில் விண்ணிலெல்லாம்...

ஆட்டோகிராப் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மனசுக்குள்ளே தாகம் வந்துச்சா வந்தல்லோ

மனசுக்குள்ளே தாகம் வந்துச்சா வந்தல்லோ வந்தல்லோ மயிலிறகில் வாசனை வந்துச்சா வந்தல்லோ வந்தல்லோ தமிழ் படிக்க ஆசை வந்துச்சா வந்தல்லோ வந்தல்லோ தமிழ்நாட்டு வெட்கம் வந்துச்சா வந்தல்லோ வந்தல்லோ அட காந்தம் போல ஏதோ ஒன்னு நெஞ்சுக்குள்ளே ஒட்டிக்கொண்டு காதல் காதல் என்று சொல்லுச்சா மனசினுள்ளில் தாகம் வந்தல்லோ வந்துச்சா...

ஆட்டோகிராப் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மனமே நலமா உந்தன் மாற்றங்கள் நிஜமா

மனமே நலமா உந்தன் மாற்றங்கள் நிஜமா புது புது விதமா நீ சொல்லு ஏதோ வந்தது சுகமா நீ சொல்லு நடந்தது என்ன எனை மாற்றி போனது என்ன அவளை நான் கண்டுக்கொண்டேன் அங்கே நான் தொலைந்து போனேன் மனமே நலமா உந்தன் மாற்றங்கள் நிஜமா புது புது விதமா...

ஆட்டோகிராப் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கிழக்கே பார்த்தேன் விடியலாய் இருந்தாய்

கிழக்கே பார்த்தேன் விடியலாய் இருந்தாய் அன்பு தோழி என் ஜன்னலின் ஓரம் தென்றலாய் வந்தாய் அன்பு தோழி தனிமையில் இருந்தால் நினைவாய் இருப்பாய் அன்பு தோழி நான் இறந்தோ பிறந்தோ புதிதாய் ஆனேன் உன்னால் தோழி தோழி உந்தன் வருகையால் நெஞ்சம் தூய்மையாய் ஆனதடி நல்ல தோழி நல்ல நூலகம்...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வாழ்கையே நியாயமா நியாயமா

வாழ்கையே நியாயமா நியாயமா பாதைகள் மாற்றியே திசை மாற்றினாய் ஓ… மாயங்கள் காட்டினாய் யேமாற்றினாய் யேங்கும் நெஞ்சிலே தீயாக்கினாய் ஏன்னென்று சொல்வேனோ பொய் தானே யாரு சொன்னதோ கண்ணீரே உண்மை தோழன் வாழ்கையே… நதியென போகுதே நம் காலம் என்பது நம்மை காட்டுமே நம் காயங்கள் ம்… ஒவ்வொரு நாளுமே...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஓ மரிய பிதாசே

ஓ மரிய பிதாசே… ஓ மரிய பிதாசே ஹேய் ஓ மரிய பிதாசே ஓ மரிய பிதாசே… ஓ மரிய பிதாசே ஹேய் ஓ மரிய பிதாசே ஓ மரிய பிதாசே… ஓ மரிய பிதாசே ஹ ஓ மரிய பிதாசே ஓ மரிய பிதாசே… ஓ மரிய பிதாசே...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – கனவே கனவே கலைவதேனோ

மௌனமான மரணம் ஒன்று உயிரை கொண்டு போனதே உயரமான கனவு இன்று தரையில் வீழ்ந்து போனதே திசையும் போனது திமிரும் போனது தனிமை தீயிலே வாடினேன் நிழலும் போனது நிஜமும் போனது எனக்குள் எனையே தேடினேன் கனவே கனவே கலைவதேனோ கரங்கள் கணமாய் கரைவதேனோ நினைவே நினைவே அரைவதேனோ எனது...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஓ..மனமே.ஓ.மனமே. ஓ.மனமே

ஓ… மனமே.ஓ… மனமே. ஓ… மனமே.தீயாய் தீண்டு ஓ… ரணமே ஓ… ரணமே.ஓ… ரணமே.வழியை தாண்டு யுத்தம் என்பதில் ரத்தம் என்பது தர்மம் தானடா காயம் மாறினால் நியாயம் மாறிடும் உடனே தொடங்கடா வேட்டை தொடங்கிட வேட்கை தீர்ந்திட வேகம் கொல்லடா மாயம் புரிந்ததும் வாழ்கை கசந்திடும் உண்மை தானட ஓ… மனமே.. ஓ…...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – வருவாயா வெண்நிலா என்னோடு நீ

வருவாயா வெண்நிலா என்னோடு நீ வாரமல்ல நிற்பதேன் தல்லியே தருவாயா நெஞ்சமே தன்னாலே நீ தாரமால் கொல்வதேன் என்னயே சிரிப்பில் வதைப்பது சினுங்களில் துவைப்பதும் தவிப்பினை கொடுப்பதும் ஏனோ இரவினில் உலவவா கனவுகள் மலரவா விடியலில் உணரவா நீ… நீ… நீ… விவரமும் உலரவா இடைவெளி குரையவா எதனையும் பகிரவா...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – தீராது போக போக வானம்

தீராது போக போக வானம் தீராது போக போக வானம் தீராது போக போக வானம் தீராது போக போக வானம் வானம் தீராது போக போக வானம்  மனதில் எனக்கு பாரம் மனதில் எனக்கு பாரம் தீராது போக போக வானம் வானம் வானம் தீராது போக போக வானம்...

டேவிட் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மச்சி சொல்லு மச்சி

மச்சி சொல்லு மச்சி நீ தான் எங்க போர கையில் கிடார மரந்துட்டு அட நீயும் எங்க போர ராஜா சொல்லு ராஜா இன்னும் பாட முடியல அட நீயும் எழுத நடுவுல அட சொன்னா கேளுடா லலலா… மச்சி நா சொல்றே உன்னோட நம்பர் அடிச்சுட்டு பட் நீ...

டிசம்பர் பூக்கள் தமிழ் பாடல் வரிகள் – மாலைகள் இடம் மாறுது மாறுது

மாலைகள் இடம் மாறுது மாறுது  மங்கள நாளிலே மங்கையென் தோள்களைக்  கூடுது கூடுது ஆனந்தமாகவே பொங்கிடும் மங்களம் எங்கெங்கும் தங்குக தங்குக என்றென்றும் மங்களம்.. மங்களம்.. மங்களம்.. மாலைகள் இடம் மாறுது மாறுது  மங்கள நாளிலே மங்கையின் தோள்களைக்  கூடுது கூடுது ஆனந்தமாகவே நெஞ்சிலே தாலாட்டும் நெடுநாளாசை இன்றுதான் கோவிலில்...

தாஸ் தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாகமே

ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாகமே ஷாஹீபா உமையோ அதனையோ தருவானே உயிரே தரவா ஷாஹீபா ஷாஹீபா பாகமே ஷாஹீபா உமையோ அதனையோ தருவானே உயிரே தரவா அது அது ஒரு சூரியனே அதில் அதில் ஒரு வெண்ணிலவே ஒன்றை கண்ணில் கண்டேனே ஷாஹீபா ஷாஹீபா ஷாஹீபா ஷாஹீபா (ஷாஹீபா..) தடைகள் தொலையட்டும்...

சித்திரையில் நிலாச்சோறு தமிழ் பாடல் வரிகள் – உங்கப்பன் பேரை சொல்லிச் சொல்லி

உங்கப்பன் பேரை சொல்லிச் சொல்லி திட்ட ஒரு புள்ள பெத்து தா திட்டுகிற அப்பனையும் திட்டுகிற புள்ள பெத்து தா பையன் பொறந்தா எங்கப்பன் பேருதான் பொண்ணு பொறந்தா எங்கம்மா பேருதான் பேரு வைக்க புள்ள வேணும் எனக்கு அந்த புள்ள கொடு செல்லக்கிளியே உங்கப்பன் பேரை சொல்லிச் சொல்லி...

சித்திரையில் நிலாச்சோறு தமிழ் பாடல் வரிகள் – கல்லாலே செஞ்சு வெச்ச சாமியில்ல நீ

கல்லாலே செஞ்சு வெச்ச சாமியில்ல நீ கற்பூர தீபம் காட்டும் தெய்வமில்ல நீ  எனக்காக மண்ணில் வந்த  எனக்காக இந்த மண்ணில் வந்த  என் தங்கமே வைரமே செல்லமே… கல்லாலே செஞ்சு வெச்ச சாமி இல்ல நீ கற்பூர தீபம் காட்டும் தெய்வம் இல்லை நீ  கன்னுகுட்டி நீ துள்ளி...

சித்திரையில் நிலாச்சோறு தமிழ் பாடல் வரிகள் – காலையிலே மாலை வந்தது

காலையிலே மாலை வந்தது நான் காத்திருந்த வேளை வந்தது இனி காலமெல்லாம் உனைத் தொடர்ந்து வர உன் காலடிதான் இனி சரணமென இந்த வானமும் பூமியும் வாழ்த்து சொல்ல காலையிலே மாலை வந்தது நான் காத்திருந்த வேளை வந்தது கண்களை நான் கட்டிக்கொண்டு வாழ்ந்து வந்தேன் கண் திறந்தேன் என்ன...

கோயமுத்தூர் மாப்ளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – அண்ணாமலை தீபம்

அண்ணாமலை தீபம் ஹே அண்ணாமலை தீபம் ஏன் என் மேலதான் கோபம் உன்ன பார்க்கதானே ரூட்ட மத்தினேன் ஒண்ணாம் நம்பர் பியூட்டி உன் கண்ணு ரெண்டும் ஊட்டி ஒரு பாட்டு பாடி ஹீட்ட ஏத்துனேன் ஹ காள மாடு நீங்க நல்ல கரவ மாடு நாங்க ஹ வம்பிழுக்காதீங்க வந்த...

கோயமுத்தூர் மாப்ளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு கிடைச்சா

கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு கிடைச்சா கொங்கு தமிழிலே பாட்டு படிச்சா சிறுவானி தண்னி போலே துள்ளி குதிச்சா சோழி கிடைச்சதும் அள்ளி அணைச்சா சேலம் வந்த சென்னிமலையா பேரூரில் உள்ள கோயில் சிலையோ ஆலேலோ லைய்யோ செம்பருத்தியா ஆசைல என்ன நெய்ய வந்தியா ஹோ ஹொஹொ ஹொ ஹோ ஹொஹொஹொ...

கோயமுத்தூர் மாப்ளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஜீவன் என் ஜீவன் எனை நீங்கி போகலாமா

ஜீவன் என் ஜீவன் எனை நீங்கி போகலாமா காதல் என் காதல் அது ஏங்கி போகலாமா விரலோடு பகல் இன்று பிடிவாதம் தனைகொண்டு இனை தீயில் வீழலாமா ஜீவன் என் ஜீவன் எனை நீங்கி போகலாமா காதல் என் காதல் அது ஏங்கி போகலாமா வானம் வேறு மேகம் வேறு...

கோயமுத்தூர் மாப்ளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒரு தேதி பார்த்தா தென்றல் வீசும்

ஒரு தேதி பார்த்தா தென்றல் வீசும் ஒரு கேள்வி கேட்டா முல்லைபேசும் உயிர் நாடியெங்கும் அனல் மூட்டும் உன்னை தீண்ட தீண்ட சுகம் காட்டும் முதல் முதல் தொடும் போது மடல் விடும் உயிர் காதல் வா வா எந்தன் வாழ்வே ஒரு தேதி பார்த்தா தென்றல் வீசும் ஒரு...

கோயமுத்தூர் மாப்ளே தமிழ் பாடல் வரிகள் – பம்பாய் பார்ட்டி ஷில்பா ஷெட்டி

பம்பாய் பார்ட்டி ஷில்பா ஷெட்டி லவ் பண்ணாலும் ஜாலி பாப்பம்பட்டி சின்ன குட்டி லவ் பண்ணாலும் ஜாலி பம்பாய் பார்ட்டி ஷில்பா ஷெட்டி லவ் பண்ணாலும் ஜாலி பாப்பம்பட்டி சின்ன குட்டி லவ் பண்ணாலும் ஜாலி புல் பீரு குடிச்சாலும் ஜாலி ஜில் மோரு குடிச்சாலும் ஜாலி கோட்ட மினிஸ்டெர்...

சிட்டு குருவி தமிழ் பாடல் வரிகள் – காவேரி கரை ஓரத்துல

காவேரி கரை ஓரத்துல  ஏலாலம்பர ஏலா  கன்னிப்பொண்ணு வர நேரத்துல  ஏலாலம்பர ஏலா  கூவாத குயில் கூவுதடி  ஏலாலம்பா  ஏலாலம்பா  மயிலும் குலுங்கி ஆடுதடி  ஏலாலம்பர ஏலாலம்ப ஏலாலம்ப ஏலா (இசை)  இஷ் ஆ பொன்னுல பொன்னுல பண்ணுண மூக்குத்தி  மின்னுது மின்னுது ஒத்தக்கல் மூக்குத்தி  போக்கிரி பொண்ணுக்கு பங்குனி...

சிட்டு குருவி தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒரு நாள்.. உன்னோடு ஒரு நாள்

ஒரு நாள்.. உன்னோடு ஒரு நாள் உறவினிலாட.. புதுமைகள் காண காண்போமே எந்நாளும் திருநாள் ஒரு நாள்.. உன்னோடு ஒரு நாள் உறவினிலாட.. புதுமைகள் காண காண்போமே எந்நாளும் திருநாள் ஒரு நாள்…. மஞ்சளின் மகராணி.. குங்குமப் பெருந்தேவி உன்னால் பொன் நாள் கண்டேனே கண்ணில் சொர்க்கத்தின் நிழலைக் கண்டேனே...

சிட்டு குருவி தமிழ் பாடல் வரிகள் – ஒன்ன நம்பி நெத்தியிலே

ஒன்ன நம்பி நெத்தியிலே ஒன்ன நம்பி நெத்தியிலே பொட்டு வச்சேன் மத்தியிலே மச்சான் பொட்டு வச்சேன் மத்தியிலே நெத்தியிலே பொட்டு வச்ச காரணத்த புரிஞ்சிக்க ராசா விட்டுப் போனா உதிர்ந்து போகும் வாசனை ரோசா ஒன்ன நம்பி நெத்தியிலே பொட்டு வச்சேன் மத்தியிலே மச்சான் பொட்டு வச்சேன் மத்தியிலே நெத்தியிலே...

சிட்டு குருவி தமிழ் பாடல் வரிகள் – அடடட மாமர கிளியே உன்னை இன்னும் நான்

அடடட மாமர கிளியே உன்னை இன்னும் நான் மறக்கலையே  அடடட மாமர கிளியே உன்னை இன்னும் நான் மறக்கலையே  ரெண்டு நாளா உன்னை எண்ணி பச்சைத் தண்ணி குடிக்கலையே  அடடட மாமர கிளியே ஹே ஹே ஹே ஹே உன்னை நினைச்சேன் மஞ்சள் அறைச்சேன் மாசக்கணக்கா பூசி குளிச்சேன்  அட...

சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி தமிழ் பாடல் வரிகள் – மழையின் துளியில் லயமிருக்குது

மழையின் துளியில் லயமிருக்குது துளிகள் விழுந்து ஸ்வரம் பிரிக்குது மாமா.. என் மாமா.. மலரின் இதழில் பனி விழுந்தது மயங்கி மயங்கி மலர் எழுந்தது மாமா.. என் மாமா.. தூவானம் தூவும்.. அதில் ஏதேதோ கானம் ஆராரோ பாடும்.. அதில் ஆனந்தம் கூடும் மழையின் துளியில் லயமிருக்குது துளிகள் விழுந்து...